webinfo

A+ A A-

Novi projekti, usluge logopeda, savetovalište za brak i porodicu

b_400_0_16777215_00_images_Tijana_000_Ilustracije2_DecaSaInvaliditetom.jpgDešavanja i nove usluge koje pružaju Centar za socijalni rad Bečej i Dnevni Boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju Bečej.

 

Centar za socijalni rad Bečej počinje realizaciju dva projekta odobrena od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, koji će se realizovati u okviru Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Prvi projekat odnosi se na obučavanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da prepoznaju i adekvatno reaguju na društveni fenomen digitalnog nasilja i obuče se za pozitivno ponašanje u digitalnom svetu. Drugi odobren projekat odnosi se na obučavanje mladih sa smetnjama u razvoju za razvoj veština pravljenja prirodnih kozmetičkih preparata kroz okupaciono terapijske radionice. Projekti će obuhvatiti oko 20-oro dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Prepoznavanjem potreba dece i mladih sa smetnjama u razvoju u našoj lokalnoj zajednici, od strane resornog pokrajinskog sekretarijata, bićemo u mogućnosti da u narednom periodu promovišemo očuvane kapacitete za radno angažovanje mladih sa smetnjama u razvoju.


U toku juna meseca u prostorijama Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju održan je prvi sastanak grupe samopodrške roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Grupe vodi diplomirani psiholog, stručni radnik Centra za socijalni rad Bečej. Trenutno na sastanke dolaze roditelji dece i mladih koji su direktni korisnici usluga Dnevnog boravka, a planiramo da uključimo i druge roditelje/članove porodica koji imaju iste/slične probleme. Roditelji su pokazali veliko interesovanje za ovakvim vidom podrške, posebno ističući potrebu za međusobnim osnaživanjem i podrškom, kao i razmenu iskustava. Grupe samopodrške održavaće se jedanput ili dva puta u toku meseca, a dobrodošli su svi roditelji i/ili članovi porodica koji se susreću sa preprekama u vaspitanju i odrastanju dece sa smetnjama u razvoju. Postoji mogućnost i individualnih konsultacija sa psihologom. Početni susreti rezultirali su definisanjem osnovnih problema sa kojima se roditelji sreću a to su: stigma i diskriminacija porodica sa decom sa smetnjama u razvoju, nepoznavanje procedura za ostvarivanje određenih prava za decu sa smetnjama u razvoju, ostvarivanje osnovnih dečijih prava, emotivno osnaživanje roditelja i slično.


Od 1. jula korisnicima usluga Dnevnog boravka na raspolaganju stoje i usluge logopeda. Logoped sa decom radi individualno, prema prethodno sačinjenoj proceni i u dogovoru sa roditeljima. Usluge logopeda su besplatne. Prioritet u radu sa logopedom imaju deca koja su korisnici usluga Dnevnog boravka, ali prepoznavajući ovu novu uslugu kao deficitarnu u široj društvenoj zajednici, postoji mogućnost uključivanja u rad sa logopedom i dece koja nisu direktni korisnici usluga Dnevnog boravka.Rad sa logopedom odvija se u prostorijama Dnevnog boravka na adresi Bečej, Gerberovih 23, a više informacija možete dobiti ili direktnom posetom ili pozivom na kontakt telefon 069/191 54 45.


Dnevni boravak Centra za socijalni rad Bečej od ovog meseca ima nove vinil podove, zahvaljujući donaciji PU “Labud Pejović” koja je prikupila potrebna finansijska sredstva tokom “Prolećne čarolije” i opštinske odbornice Sofije Radojević. Zahvaljujući našim donatorima, Dneni boravak je sada lepši i udobniji prostor, a što je najvažnije bezbedan je za naše korisnike (neklizeća podloga). Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svima koji nam nesebično pomažu i prepoznaju naše potrebe.


Od maja meseca 2017. godine Centar za socijalni rad Bečej pokrenuo je novu uslugu socijalne zaštite-Savetovalište za brak i porodicu. Od početka rada savetovališa beležimo 60 kontakata građana. U savetovalište se obraćaju najčešće bračni/vanbračni partneri sa problemima u partnerskim odnosima, roditelji koji žele da poboljšaju svoje roditeljske kompetencije i adekvatnije odgovore na potrebe dece, mladi sa problemima u periodu adolescencije i drugi. U savetovalištu usluge pružaju stručni radnici Centra za socijalni rad Bečej koji imaju dugogodišnje iskustvo u širokom spektru porodično pravne zaštite dece i odraslih. Građanima na raspolaganju stoje psiholog, pedagog, socijalni radnik i pravnik.

Sve usluge u okviru savetovališta su besplatne. Savetovalište je otvoreno ponedeljkom, sredom i petkom od 16 do 19 časova, a posete možete zakazati direktnim dolaskom u prostorije Centra za socijalni rad (Bečej, Zelena 80.) ili zakazivanjem na broj telefona 021/6915-445.

SLIČNE VESTI IZ DRUŠTVA

  • ginekoloskaordinacijakikic

POSLEDNJE DODATO

  • Rehab
IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković