webinfo

A+ A A-

Kontrola za plovila u Bečeju

b_300_200_16777215_00_images_Tijana_Slike_Tisa.jpgObaveštavaju se svi privredni subjekti, pravna i fizička lica, odnosno korisnici obale i vodenog prostora da će se početkom aprila vršiti vanredan inspekcijski nadzor desne obale Tise na teritoriji naselja Bečej.

 

Nadzor će se vršiti zbog potrebe da se zemljište privede planom određenoj nameni, a sve u skladu sa Odlukom o korišćenju obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama na teritoriji opštine Bečej.
Ako je korisniku dela obale i vodenog prostora po bilo kom osnovu prestalo da važi rešenje o odobrenju koje izdaje organ uprave nadležan za poslove urbanizma, dužan je da
- ukloni plutajući objekat
- delove obale i vodenog prostora dovede u prvobitno stanje,
- prestane sa korišćenjem priključaka mreže gradske komunalne infrastrukture i pristupnog puta i da obezbedi njihovo nesmetano korišćenje.

Korisnik dela obale i vodenog prostora dužan je da nadležnom komunalnom i saobraćajnom inspektoru omogući nesmetano vršenje poslova inspekcijskog nadzora, stavi na uvid potrebna dokumenta i da u roku koji inspektor odredi dostavi sve potrebne podatke kao i da postupi po nalogu inspektora.
U skladu sa članom 17. Zakona o inspekcijskom nadzoru, nadležni komunalni i saobraćajni inspektor će otpočinjati nadzor bez pisanog obaveštavanja nadziranog subjekta, zbog toga što postoje razlozi za neodložno postupanje.

SLIČNE VESTI IZ DRUŠTVA

  • ginekoloskaordinacijakikic

POSLEDNJE DODATO

  • Rehab
IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković