webinfo

A+ A A-

Bečej: Zaključak Štaba za Vanredne situacije

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Ustanove_BecejNov1.jpgOpštinski Štab za Vanredne situacije opštine Bečej je na petnaestoj vanrednoj sednici održanoj dana 21. aprila doneo sledeći Zaključak:

 

 

Počev od 21.04.2020. godine otvaraju se sve pijace na teritoriji opštine Bečej, na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Nalaže se JP „Komunalac“ Bečej da sprovede meru iz tačke 1. ovog zaključka.

JP „Komunalac“ Bečej dužan je da zaposlenima i korisnicima usluga (zakupcima tezgi i posetiocima, odnosno kupcima) obezbedi, odnosno omogući primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih tj. korisnika usluga, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (držanje socijalne distance, dezinfekciju i upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica), i da u tom smislu donese poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Korisnici usluga (zakupci tezgi i posetioci, odnosno kupci) dužni su da se pridržavaju uputstava zaposlenih na pijaci i da primenjuju propisane, odnosno utvrđene mere koje se odnose na održavanje socijalne distance i upotrebu sredstava za ličnu zaštitu.

JP „Komunalac“ Bečej posebno je dužan da na pijacama u zatvorenom prostoru, odnosno u zatvorenim delovima pijace zaposlenima i korisnicima usluga (zakupcima tezgi i posetiocima, odnosno kupcima) obezbede, odnosno omoguće primenu svih preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, a koje se tiču maksimalnog broja lica koja mogu da borave na zatvorenoj pijaci, odnosno u zatvorenom delu pijace.

Organizovanje rada saglasno ovom zaključku JP „Komunalac“ Bečej je dužan da obezbedi dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

 

Ograničava se radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja i može se vršiti po sledećem principu:

Ponedeljak — četvrtak od 07.00 do 17.00 časova;
Petak: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova;
Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gore navedenom preporukom da samostalno odredi radio vreme u navedenim vremenskim intervalima.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

Odeljenju za Urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor Opštinske uprave opštine Bečej nalaže se mera pojačanog nadzora nad sprovođenjem mera u skladu sa tačkama 1., 2., 3. i 4. ovog zaključka.

 

SLIČNE VESTI IZ DRUŠTVA

  • ginekoloskaordinacijakikic

POSLEDNJE DODATO

  • Rehab
IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković