webinfo

A+ A A-

Članci

ODRŽANA OSMA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BEČEJ

b_400_0_16777215_00_images_Tijana_000_Desavanja3_8so1.jpgU četvrtak, 3. novembra, parlament opštine Bečej održao je svoju osmu sednicu.

 

Pre samog početka rada, predsednik skupštine, mr Nenad Tomašević pozvao je prisutne da minutom ćutanja odaju poslednju poštu nedavno preminulom odborniku, Aleksandru Vrsajkovu. Konstatovavši prisustvo 31 odbornika i jednog kandidata za odbornika, skupština je jednoglasno usvojila predlog da se na mesto počivšeg Vrsajkova u skupštinu opštine uvede sledeći po redu kandidat sa iste izborne liste (Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje), lekar Slobodan Dimitrov čime je ovoj sednici prisustvovalo ukupno 32 odbornika.


Skupština opštine usvojila je i izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine za period od 1.1.2016. do 30.9.2016., kao i Odluku od drugom rebalansu opštinskog budžeta za tekuću godinu. Tokom rasprave o rebalansu, za reč se javio odbornik pokreta “Dosta je bilo”, Stevan Kosanović. On je rekao da u budžetu opštine postoji višemilionski deficit i izrazio sumnju u realističnost očekivanja da prihodna strana budžeta predviđena rebalansom bude 1.7 milijardi (prethodnim rebalansom budžeta, predviđeno je prihodovanje 1.5 milijardi. On se pozvao i na zakon o budžetskom sistemu ustvrdivši da budžetski deficit opštine Bečej prevazilazi zakonom predviđenih deset procenata. Izveštač po ovoj tački dnevnog reda, Zorka Kosovac, načenica odeljenja za finansije, replicirala je Kosanoviću rekavši da treba razlikovati planske parametre budžeta od samog njegovog izvršenja. Budžetska predviđanja za preostala tri meseca ove godine su, prema njenim rečima, kreirana na osnovu istog perioda prethodne godine. Takođe, ona je ukazala i na to da na uvećanje prihodne strane proizilazi i iz činjenice da će opština prihodovati 18.000.000 od prodaje građevinskog zemljišta, a da u prilog činjenici da deficit ne premašuje zakonski okvir govori i činjenica da viši nivoi vlasti nisu obustavili transfere prema lokalnoj samoupravi što bi se u takvoj situaciji dogodilo. U diskusiju se uključio i predsednik opštine Bečej, Dragan Tošić, koji je ukazao na to da u prvih devet meseci realizacije budžeta postoji suficit, a da se o deficitu izvšrenog budžeta može polemisati tek na kraju godine i realizacije ovog rebalansa, odnosno, budžeta u celini.
Odbornik Kosanović se u diskusiju ponovo uključio po tački dnevnog reda o izmenama i dopunama odluke o maksimalnom brojub_300_169_16777215_00_images_Tijana_000_Desavanja3_8so2.jpg zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave. Ovom prilikom, on je rekao da smatra da je broj od 465 zaposlenih na neodređeno vreme prevelik za opštinu Bečej. Kao odgovor na ovo, predsednik Tošić je skrenuo pažnju na to da Vrbas, koji je približno istog broja stanovnika, ima više od 800 zaposlenih na ovaj način, a Bečej manje od 465. Takođe, on je naglasio i da se ovaj broj određuje na osnovu odluka vlade republike Srbije, te se opštine Bečej kreće isključivo u tim parametrima.
Polemika vlasti i opozicije nastavila se i u okviru tačke 7. o donošenju plana unapređenja uslova života lokalne zajednice kada je odbornik Milan Bokun (Dosta je bilo) izneo primedbe da ovaj Plan nije usklađen sa rebalansiranim budžetom, da postavljanje aparata za vodu na 13 lokacija u zdravstvenim ustanovama u opštini Bečej ne predstavlja infrastrukturno ulaganje, da nadstrešnica za parkiranje biciklova koja je, takođe, predviđena planom, već postoji, te da stavka o održavanju autobuskih stajališta nije realna jer, kako on kaže, “stajališta, praktično i ne postoje”. On je i u okviru sledeće tačke dnevnog reda, kada se raspravljalo o usvajanju izveštaja o radu JP Komunalac Bečej, nastavio kritiku vladajuće većine. Izneo je tvrdnju da je Norbert Kovač, bivši direktor Komunalca i izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio u sukobu interesa, te da je zbog reakcije Agencije za borbu protiv korupcije podneo ostavku, a ne iz ličnih razloga. Takođe, on je ukazao i na negativne efekte skraćenja radnog vremena pijace u Bečeju, a posebno je istakao kao problematično košenje trave na dečijim igralištima. Njemu je respondirao Željko Plavšić, rekavši da su sva igrališta popisana, da će rekonstruisati u najskorijoj budućnosti, te da će i košenje trave biti rešeno tako da igrališta uvek budu dostupna deci.


U okviru ove sednice usvojena je odluka o pristupanju izmenama i dopunama statuta opštine Bečej, razrešeni su dužnosti članovi opštinske izborne komisije u stalnom sastavu, a izabrani su novi, imenovani su novi članovi školskih veća škola “Šamu Mihalj”, “Sever Đurkić”, Tehničke škole i Gimnazije iz redova roditelja, usvojen je izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada predškolske ustanove “Labud Pejović”, a imenovani su i novi članovi upravnog odbora iste ustanove.
Dnevni red je sadržao 21 tačku i sve su usvojene po okončanju diskusije o njima.

 

IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković