webinfo

A+ A A-

Članci

BEČEJSKI ODBORNICI DEVETI PUT U SKUPŠTINSKIM KLUPAMA

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Desavanja4_9.soBecej.jpgU sredu 23. novembra održano je deveto zasedanje lokalnog parlamenta opštine Bečej.

Sednici koja je trajala nešto malo više od jednog sata prisustvovao je 31 od 36 odbornika koliko čini puni sastav skupštine, a pred odbornicima našlo se osamnaest tačaka dnevnog reda. Sednica je sazvana u roku kraćem od zakonom predviđenih sedam dana budući da je prva tačka dnevnog reda bilo donošenje odluke o početku postupka likvidacije javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Bečej koja, prema rečima predsednika skupštine, mr Nenada Tomaševića, mora biti usvojena do prvog decembra. O razlozima likvidacije govorila je Marjana Dimitrov, izvestilac po ovoj tački dnevnog reda. Naime, stupanjem na snagu odredaba novog zakona o budžetskom sistemu, JP Direkcija više ne može biti indirektni budžetski korisnik kao do sada. Kao posledica toga, ovo preduzeće biće likvidirano, a njegove delatnosti preuzeće druga javna preduzeća u Bečeju (primera radi: Komunalac će preuzeti pitanja javne rasvete i zimskog održavanja puteva, a Vodokanal pitanja atmosferske kanalizacije). Takođe, predsednik opštine, Dragan Tošić, naglasio je i da neće biti otpuštanja zaposlenih u Direkciji već će oni biti raspoređeni na druga radna mesta u okviru opštinske uprave ili drugih javnih preduzeća.

Na ovoj sednici usvojene su i odluke o izmenama osnivačkih akata javnih preduzeća Komunalac, Vodokanal i Toplana. Na ovaj način, ova preduzeća su preuzela delove delatnosti JP Direkcije, ali, istovremeno, i njihova osnivačka akta su usaglašena sa novodonetom zakonskom regulativom. Neke od novina koje zakoni predviđaju su i da direktor javnog preduzeća ne može biti član organa političke stranke, član nadzoronog odbora ne može biti uopšte član partije, a direktori su u obavezi i da donose kratkoročne, srednjeročne i dugoročne planove i programe poslovanja. Prvi put u novijem zakonodavstvu predviđena je i prekršajna odgovornost direktora za nepoštovanje ovih odredaba koja predstavlja i osnov za njegovo razrešenje od dužnosti.

Između ostalog, usvojene su i odluke o auto-taksi prevozu, atmosferskoj kanalizaciji, a usvojen je i izveštaj o radu Gradskog muzeja Bečej. Ovom prilikom, za reč se javila odbornica Edit Silađi, koja je ukazala na to da se Gradski muzej nalazi u nezavidnom finansijskom položaju, te da usled toga njegova osnovna delatnost donekle trpi. Ona je rekla i kako nedostaju stalne postavke, aktivnosti su pretežno bazirane na edukaciju, dok su konzervacija i muzejske aktivnosti u užem smislu prilično skromne.

Sve tačke dnevnog reda usvojene su glasovima većine, nijedna nije odbijena, a prema rečima predsednika skupštine, sledeću sednicu možemo očekivati već naredne sedmice. 

IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković