webinfo

A+ A A-

Članci

Bečej: Popis nezakonito izgrađenih objekata

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Lica_Ozakonjavanje_Becej.jpgGrađevinski inspektori, kao Komisija za popis i evidenciju nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Bečej obilaze teren povodom zakona o popisu nezakonito izgrađenih objekata koji je izašao u novembru prošle godine. Programom popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Bečej predviđen je obilazak 13,821 parcela.Popis se vrši po zonama, a svaku zonu obilaze po dvoje iz Komisije. Pre obilaska se vrši priprema: u saradnji sa katastrom se kontrolišu objekti koji su upisani i proverava se evidencija u opštini od ranije prijavljenih objekata po ranijim zakonima za legalizaciju. Takvi zahtevi za ozakonjenje se smatraju podnetim, a podaci se upoređuju i na osnovu toga se identifikuju objekti koji su nelegalno na parceli. Na terenu se upisuju objekti i fotografišu, kako bi se evidencijom zabeležili nelegalni - tačno se utvrđuje koji je taj objekat, a rešenje o rušenju se donosi u opštinskoj upravi, po završetku rada na određenoj zoni.

„Mi na sajtu nemamo orto-foto snimak terena sa kojim bi mogli upoređivati. Koristimo snimke koji ima katastar iz ranijih perioda i to nam pomaže u radu. Ne verujem da se ti snimci puno razlikuju od onoga što je na terenu“ -rekao je Ištvan Koš, šef odseka za urbanizam i građevinarstvo opštine Bečej.

Smatra se da je više od 90 odsto objekata ucrtano, a evidencijom i sastavljanjem spiska nelegalnih objekata po zonama, postupak se dalje nastavlja u službi građevinske inspekcije. Građevinski inspektori izdaju rešenju o rušenju tih objekata i jedan primerak rešenja upućuju organu za izdavanje građevinske dozvole, koji obaveštava stranku da podnese potrebne dokaze za ozakonjenje objekta kako bi se sprovela odgovarajuća procedura. Takođe se proveravaju i uslovi koji su propisani zakonom, a  to su: da objekat  nije građen na javnom zemljištu, da je građen od materijala koji garantuje njegovu stabilnost, da je nosilac prava identifikovan i da je dokazano njegovo stvarno pravo na objekat, da je objekat stabilan i podoban za korišćenje i da su na objektu izvedeni grubi građevinski radovi.

Za opširnije informacije zainteresovani se mogu obratiti građevinskim inspektorima Đukić Svetlani i Stanković Stojanu u opštini Bečej, kao i opštinskom uslužnom centru, na šalteru broj 9 ili na broj telefona 021/7811-909.
Sve o popisu objekata u postupku ozakonjenja se nalazi i na sajtu opštine Bečej, www.becej.rs.


IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković