webinfo

A+ A A-

Članci

Promene u radu Doma zdravlja

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Ustanove_DZ2016b.jpgNa 3. SO Novi Bečej, koja se održala 23.avgusta, dotadašnja direktorka Doma zdravlja, dr Anđelka Korovljev je podnela ostavku, a za v.d direktora postavljen je dr Ivan Zec.

 

Nakon 2 meseca posetili smo Dom zdravlja i raspitali se o trenutnoj situaciji o kojoj je govorio v.d. direktora Ivan Zec.

-Obzirom da je opština osnivač Doma zdravlja i da je samim tim u obavezi da finansira ovu ustanovu u smislu opremanja, renoviranja, rekonstrukcije, nabavke opreme kroz rebalans budžeta su nam povećana sredstva sa 1,3 % na 2,4% na godišnjem nivou.

Na kakve probleme mislite?

- To su pre svega finansijski problemi samog Doma zdravlja, dugovanja prema dobavljačima lekova su preko 130 miliona dinara, a tu su i neugovoreni radnici. Prvo smo u regionalnoj Filijali fonda u Zrenjaninu uspeli srediti da nam priznaju 5 radnika, tako da nam je sada ostalo svega 2 “neugovorena radnika”. Takođe smo se dogovorili sa dobavljačima lekova, kojima dugujemo, da se isplate odlože i da se od polovine sredstava koja dobijamo od Fonda plaća dug, a od druge polovine nam se dalje šalje roba.

Da li planirate da primite u radni odnos još lekara?

-Kadrovski plan za Dom zdravlja nije menjan od 2013.godine. Potrebno je samo pogledati koliko je tada bilo stanovnika u opštini i koliko ima sada. Mi smo pokušali da nam pored broja zatečenih radnika, plus ona 2 neugovorena, priznaju još 2 lekara. Znači, imaćemo još 2 nova lekara, a umesto onih koji odlaze na porodiljsko odsustvo ili napuštaju ustanovu će doći zamene, ali na određeno vreme. Takođe imamo i 4 lekara na specijalizaciji. U međuvremenu, čekamo novi Kadrovski plan, nove normative i novi plan mreže, a biće i neke zakonske izmene u ukupnoj zdravstvenoj zaštiti. Ono čemu se ja najviše nadam, da će Osnivačko pravo na Dom zdravlja kao nosioca primarne zdravstvene zaštite biti Pokrajina, a ne lokalna samouprava, da bi se neophodna finansijska sredstva mogla ispratiti u onom obimu u kojem bi trebalo.

Da li ćete na vaše mesto zaposliti novog kardiologa?

-Ne, taj deo posla ću i dalje ja pokrivati, pošto Dom zdravlja po normativima nema prava da ima kardiologa, tako da se subspecijalizacija ne priznaje. Mi smo svi internisti, pa smo mi interno napravili dogovor prema kojem dr.Sofija Radivojević radi internu u delu endokrinologije, pošto imamo jako veliki broj dijabetičara i bolesti štitne žlezde, kao i zdravstvene poremećaje i naravno kardiološke slučajeve po potrebi. Ja radim kardiološki deo, jer veliki broj pacijenata su i dijabetičari i srčani bolesnici, tada ja uradim kardiološki pregled i napišem mišljenje, a ona vodi deo koji se odnosi na dijabetičarski. Nekada je postojao deo Savetovališta za dijabetičare, kada se tačno znalo koliko dijabetičara ima, koliko insulina treba. Ako to jedan čovek dovoljno stručno vodi, tada je efekat pet puta veći. A dr. Radivojević to savršeno dobro radi.

Unazad nekoliko godina u Dom zdravlja dolaze i lekari iz IKVB Sremska Kamenica. Da li se tu nešto promenilo?b_320_240_16777215_00_images_Tijana_000_Ustanove_DZ2016a.jpg

-Sa IKVB Sremska Kamenica smo imali ugovor oko 4 godine unazad. Međutim, opština Novi Bečej kao osnivač Doma zdravlja je preuzela obavezu plaćanja lekara iz Kamenice. Letos su bili godišnji odmori i napravila se pauza u njihovom dolasku, međutim sada dolaze redovno svake srede popodne. Uglavnom dolaze kardiolozi koji su eksperti za EHO kardiografiju, ali kada se nakupi dovoljan broj pacijenata dolazi doktor, koji radi Color Doppler krvnih sudova. Ovo se pokazalo kao vrlo korisno, jer pacijenti ne treba da putuju.

Kako se tretiraju pacijenti sa infarktom miokarda?

-Postoji ugovor i dogovor da svi pacijenti sa akutnim infarktom miokarda budu odmah odvezeni direktno u Kamenicu, gde ih odmah čeka spremna sala za kateterizaciju. Naravno, u situacijama gde se može pomoći, a uslov za to je 2 sata od nastanka bola. Ono što je preko toga, ne može da se transportuje u Kamenicu, pošto je tada kontraindikovano raditi kateterizaciju, jer je dosta rizično, i ti pacijenti se odnose u Zrenjaninsku bolnicu gde se preduzima procedura za infarkte koji su stariji od 2 sata. Ovaj protokol je trajao dok se nije napravila velika lista za jednu salu za kateterizaciju, koja je postala nedovoljna za sve pacijente iz Vojvodine i tada smo napravili drugačiji dogovor, a to je da se svaki pacijent sa akutnim infarktom miokarda nosi našom Hitnom službom u Zrenjanin, a zrenjaninska Hitna služba preuzima i nosi u Kamenicu. Ovo je „gubljenje vremena“ tako da mi koristimo svaku priliku, posebno kod mladih ljudi, gde je jasno da je u pitanju akutni infarkt miokarda i prošlo je manje od 1 sata da ih nosimo direktno u Kamenicu.

Hitna služba savršeno obavlja svoj posao, međutim, zna se za problem „voznog parka“. Šta će se uraditi na tom planu?

-Uspeli smo da od Doma za odrasla lica dobijemo jedan kombi na korišćenje, koji nam služi za transport i za rezervu, jer su nam ostala vozila prešla i 500 hiljada km i često su na popravci i nikad nismo sigurni sa njima. Iz tog razloga pokušavamo sa opštinom, da ona sredstva koja su planirana u budžetu prebacimo što pre, kako bi dobili bar jedno novo sanitetsko vozilo. Takođe, pokušavamo i putem donacija preko Japanske ambasade, koja je već podelila preko 70 sanitetskih vozila po Vojvodini. Napisali smo im zahtev uz sva obrazloženja i iskreno se nadamo da ćemo i dobiti.Trenutno imamo 3 sanitetska vozila, 1 mobilno vozilo za hitnu službu i jedan za prevoz dijabetičara na dijalizu, kao i 2 patronažna automobila. U Hitnoj službi ima 5 ekipa i nedostaje nam još jedna ekipa.

Skoro je uvedena i nova telefonska centrala, na koju se svi žale, jer ne mogu dobiti vezu sa odeljenjem koje im je potrebno. Šta ćete uraditi sa tim?

-Upravo smo juče razgovarali sa kolegama o tome i ja sam voljan da to vratim nazad na centralnu blagajnu, kao što je i bilo, jer tamo u dve smene neko sedi i prima pozive i to funkcioniše kako treba, a to će biti u skorije vreme.

IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković