webinfo

A+ A A-

Članci

BURNA SEDNICA SKUPŠTINE U NOVOM BEČEJU

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Desavanja3_4.so1.jpg

U utorak, 15. novembra, četvrti put je zasedao parlament opštine Novi Bečej, a pred odbornicima se našlo 37 tačaka dnevnog reda o kojima se odlučivalo. Usvojen je rebalans budžeta opštine za 2016. godinu, razrešen je direktor  JP „Komunalac“, Miloš Zvekića na čije mesto je imenovan v.d. direktora je Vladimir Radišić, usvojena je i odluka o usklađivanju osnivačkog akta JP „Direkcija“ sa zakonom o javnim preduzećima, promeni pretežne delatnosti i poslovnog imena. 

 

Prva tačka rasprave bio je izveštaj o prihodima i rashodima lokalne samouprave u prvih devet meseci tekuće godine, a druga, usko vezana za nju, usvajanje odluke o rebalansu budžeta. Na optužbe koje je izneo odbornik Saša Šućurovć kako su troškovi skupštine opštine sada uvećani, replicirao je predsednik opštine, Saša Maksimović, koji je negirao svaku insinuaciju o nenamenskom trošenju sredstava i ukazao na različite druge linije budžeta gde je ostvarena ušteda. On je, takođe, rekao i da se nije sasvim odustalo od plana izgradnje kamp naselja koje je prethodna vlast započela, ali da postoje problemi jer je reč o plavnom području, tik uz obalu Tise, te nadležno ministarstvo ne odobrava ovakav projekat.

Međutim, politička rasprava je veoma brzo skliznula iz polemike o budžetu na nivo dnevnopolitičkih prepucavanja. Predstavnici opozicije kritikovali su rad akutelne većine i njihovih funkcionera. Usledila je oštra reakcija vlasti i sa obe strane počele su da pljušte optužbe za prikrivanja, malverzacije, zloupotrebe. Teške reči i kvalifikacije izečene su sa obe strane, a i dobacivanje sa odbornićkih mesta bilo je učestalo. Između ostalog, predsednik opštine utvrdio je za govornicom da su neki pripadnici opozicije neovlašćeno uklonili dokumenta iz opštine prilikom iseljavanja posle izbora, čime su donekle opstruirali rad lokalne samouprave. U tom trenutku, usvojena su tek dva predloga sa dnevnog rada, a diskusija je trajala već više od dva sata. Na koncu, posle pretnje Saše Šućurovića da će on i njegovi odbornici napustiti sednicu budući da je, prema njegovom mišljenju, rasprava o tački tri prerano zatvorena, i gotovo haotičnog stanja u sali, predsednik skupštine opštine, Mirjan Jakšić, napravio je kraću pauzu u radu. Iako se polemika među odbornicima nastavila i u pauzi, atmosfera se vratila bliže principima parlamentarizma i sednica je nastavljena.

U daljem toku rada, usvojeni su predlozi odluka o finansiranju kulture, sporta i udruženja. Kako je objasnila Marica Bešlin, sekretar skupštine opštine i izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, sadržinski se ništa bitno ne menja, naročito ne u oblastima kulture i finansiranja udruženja. Reč je samo o upodobljavanju akata sa zakonskom regulativom koja predviđa da se pravila konkurisanja u ovim oblastima moraju sadržati u skupštinskoj odluci, a ne u pravilniku koji bi donelo opštinsko veće.

Takođe, skupština je usvojila i predloge odluka kojima se završava proces likvidacije JP Radio Novi Bečej. Ovim je i zvanično završenb_300_200_16777215_00_images_Tijana_000_Desavanja3_4.so2.jpg proces likvidacije trećeg od tri javna preduzeća koja su bila u procesu likvidacije (prva dva su bila Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i Kancelarija za mlade). Posle okončane likvidacije JP Radio Novi Bečej ostao je likvidacioni višak od nešto preko 63.000 dinara. Usvojena je i odluka o novom načinu organizovanja opštinske uprave, kao i o poveravanju zimskog održavanja puteva preduzećima "Komunalac” i “Kompred”. Vezano za ova dva preduzeća, usvojeni su i potrebni akti kojima su učinjeni prvi koraci u spajanju ovih preduzeća sa JP “Direkcija za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine”. O ovome je već bilo reči na nedavno održanoj sednici opštinskog veća, a radi se o tome da Direkcija prestaje da bude indirektni budžetski korisnik, a “Kompred” i “Komunalac” imaju istu pretežnu delatnost, te je u cilju usklađivanja sa zakonom najracionalnije izvršiti statusnu promenu spajanja preduzeća čime će se delatnosti sva tri preduzeća preneti na ono koje će nastati njihovim spajanjem. Vezano za JP “Komunalac”, skupština je razrešila dužnosti dosadašnjeg direktora, Miloša Zvekića, a na njegov mesto postavila vršioca dužnosti, Vladimira Radišića.

Među tačkama dnevnog reda, našla se i ona o usvajanju izveštaja o uklanjanju useva sa uzurpiranih parcela. Polemika vlasti i opozicije ponovo se rasplamsala uz opaske da pređašnja vlast, a sadašnja opozicija, “nije ništa uradila po ovom pitanju” kako je rekao Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opštine i izvestilac o ovoj tački dnevnog reda. Odbornik Saša Šućurović usprotivio se ovome ukazavši na to da tada važeća zakonska regulativa nije ostavljala prostora da se sprovedu ovakve mere. I pored izuzetno napete atmosfere, i ova tačka dnevnog reda je usvojena glasovima većine.

Ova sednica trajala je ukupno 5 sati i 30 minuta, sadržala je 37 tačaka dnevnog reda dok su predlozi Ivice Milankova, odbornika Srpske radikalne stranke, i Saše Šućurovića, odbornika Lige socijaldemokrata Vojvodine, bili odbijeni. Milankov je predložio da se u dnevni red uvrsti i izveštaj o sprovedenim Velikogospojinskim danima, a Šućurović da se formira anketni odbor koji bi se bavio istraživanjem pretnji odborrnicima. Sednici je risustvovalo 28 odbornika na početku, odnosno, 25 na završetku. Sve tačke su usvojene i nijedna nije odbijena. 

IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković