webinfo

A+ A A-

Članci

Novi Bečej: SOS telefon protiv nasilja nad ženama

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Ilustracije2_Udruzenje_Roma.jpgU Novom Bečeju je u okviru organizacije „Udruženje Roma“ aktivan i besplatni SOS telefon za pomoć ženama, koje žive u nasilju. Ovaj telefon je aktivan od 2007. godine i žene, koje žive u nasilju mogu nazvati svaki dan za konsultacije, za psihološku, pa čak i za pravnu pomoć.

 

„Udruženje Roma“ Novi Bečej je počelo sa radom 1999.godine, a zvanično je registrovano 2000.godine. Tada se otvorio i prvi vrtić za romsku decu i to prvi u Vojvodini. Sada je to srećom postalo sistemski. Udruženje je počelo sa radom na ženskim ljudskim pravima, kao ženska romska feministička organizacija, koja je umrežena sa svim ženskim registrovanim organizacijama u Srbiji. Od nastanka, „Udruženje Roma“ je odradilo oko 50 projekata. Trenutno ima 3 zaposlene osobe i 4 konsultantkinje, koje su angažovane ugovorom, kao i psihologe, koji se angažuju po projektnim aktivnostima.
„Ono što je najvažnije, da smo u kontaktu sa ženama, da radimo radionice na terenu sa temama: Ženska ljudska prava, Prevencije nasilja, Rani ugovoreni brakovi. Takođe radimo i razne javne akcije. Mi znamo za rane brakove kod roma i borimo se protiv toga. Oni misle da je to normalno, međutim nije. Sistem to mora da prepozna, kao i da to žensko dete ima svoja prava, kao i sva ostala deca da završi osnovno obrazovanje, da bude u sistemu, da neko brine o njemu, da se trebaju jednostavno primeniti neki osnovni zakoni. Ako dete izostane iz škole, da ta škola reaguje, da Centar za socijalni rad pokrene priču zašto je to dete izostalo. Na žalost, ne dešava se to muškarcima, nego devojčicama, ali je to manje važno kod roma, pošto znamo kako se vrednuju žene u globalu, a tek romske devojčice.Nama je važno da te devojčice ostanu u sistemu obrazovanja, a posebno kada se uzme u obzir da mi u srednjoj školi nemamo nijednu romkinju, na fakultetu ima, ali ne iz Novog Bečeja, niti iz naše okoline, jer ih sa 12-13 godina prodaju i tu se priča završava. Mi želimo da to menjamo, znajući da ćemo doći u spor sa svojom zajednicom, međutim, to je društveni problem“- istakla je Danica Jovanović, koordinatorka u „Udruženje Roma“ Novi Bečej.

Život u nasilju je jako težak, a ako žena živi u nasilju, ona nema nikakva prava. Udruženje podržava žene, savetuje ih, tu je da im da psihološku podršku i hrabrost da izađu iz nasilja, da dobiju pravnu pomoć ili samo savete, da jednostavno upoznaju i prepoznaju neki drugi život, na koji imaju prava.

SOS telefon se oformio 2007.godine na jezicima nacionalnih manjina-na mađarskom, rumunskom, romskom i srpskom jeziku. Radi od 10-15 časova.
Udruženje je ujedno član mreže SOS Vojvodine koji besplatno radi 24 sata svakog dana i to na besplatnom jedistvenom broju 0800-10-10-10. Ovo radi 5 organizacija iz Vojvodine, među kojima je i novobečejsko udruženje. Na telefonu radi 5 konsultantkinja, svaka na određenom jeziku. SOS telefon pruža i besplatnu pravnu pomoć i zastupanje na sudu (prati žene na suđenjima, razvod braka, alimentacija, starateljstvo i pokretanje imovine prilikom razvoda i zabrane prilaska). Takođe se usko sarađuje i sa institucijama, koje pomažu u slučaju nasilja-sa policijom, školom i Centrom za socijalni rad, sa kojima je potpisan memorandum o saradnji. U 2014. godini SOS telefon je pružio emotivnu i psihološku podršku za 362 žene iz Vojvodine, od toga 69 iz Novog Bečeja. Nekada se radi sa uspehom, a nekad se žene i predomisle.
„Po našim beleškama, iz nasilja je izašlo 165 žena, a 29 se ponovo vratilo. Mi na žalost ne možemo uticati na odluke žena, jer se one mogu javiti na SOS telefon, da izađu iz nasilja, a da se posle ponovo vrate i da nam se više nikada ne jave“- rekla je Vesna Ćerimović, aktivistkinja u „Udruženje Roma“ Novi Bečej, koja radi kao konsultantkinja na SOS telefonu.
Među daljim planovima udruženja je borba protiv rasizma i ekonomsko osnaživanje žena.

IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković