webinfo

A+ A A-

Članci

Novi Bečej: U toku je preregistracija Kancelarije za mlade

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Ustanove_KZM_NB6.jpgNa 35.sednici SO Novi Bečej doneta je odluka da se zbog mera Republičke vlade i izmene zakona sa budžeta opštine “skine”, između ostalih, i Kancelarija za mlade.

 

Kancelarija za mlade je do kraja decembra 2015. godine funkcionisala kao pravno lice registrovano u privrednom sudu u Zrenjaninu. Odlukom Ministarstva ekonomije, a po rešenju Skupštine opštine Novi Bečej, KZM je ukinuta u svom tadašnjem obliku. Za sada Kancelarija radi u okviru lokalne samouprave, kao deo javne službe za pitanja mladih.

Kancelarija za mlade je svojom registracijom iz 2013. godine predstavila model nezavisnijeg i funkcionalnijeg organizovanja servisa za mlade unutar lokalne samouprave, što je iste godine i samo Ministarstvo omladine i sporta prepoznalo i predstavilo kao primer dobre prakse. Iako su imali veću nezavisnost i jednostavniji način funkcionisanja, što je doprinelo i većem broju aktivnosti, nego u drugim KZM-ovima, Ministarstvo finansija ih je videlo kao “nepotreban trošak”.
Svojom odlukom, Ministarstvo finansija je zatražio da se Kancelarija za mlade vrati u sektor javnih službi opštine.

“Cela uprava sa svim ustanovama gde je opština Novi Bečej osnivač je morala poslati dopis Ministarstvu finansija,  kako bi dobili saglasnost za masu plata, tj saglasnost za zaposlene. Tri ustanove nisu dobile saglasnost za masu plata, među kojima i KZM. Na osnovu te odluke smo ugašeni i u procesu smo likvidacije, ali mi svakako nastavljamo sa radom, jer smo se preregistrovali. I dalje smo Kancelarija za mlade, s tim da nismo zasebna ustanova, nemamo funkcije i poseban budžet, samo budžet u okviru uprave i sad umesto funkcije direktora imamo koordinatora i zamenika koordinatora. Naša je potreba i želja da istrajemo i nastavimo sa radom kako bismo zajedno doprinosili stvaranju boljih i kvalitetnijih uslova za razvoj mladih Novog Bečeja i njihovo angažovanje u društvenom životu” -izjavio Dejan Vuletaš, sada koordinator Kancelarije za mlade.

Za likvidacionog upravnika određena je Zora Stanisavljev, koja trenutno vrši funkciju pomoćnika načelnice za finansije u okviru uprave,a pošto je pokrenut postupak gašenja i u toku je likvidacioni postupak, ona je zadužena za taj postupak, koji traje 90 dana.

“Sa ovom odlukom smo saglasni, iako ćemo nastaviti da zagovaramo i druge modele organizovanja koji doprinose funkcionalnijem uređenju javnih službi. Mladi zaslužuju da aktivno učestvuju u javnom životu lokalnih zajednica i aktivno doprinose njihovom razvoju kroz svoj angažman i u Novom Bečeju je to još  na visokom nivou u odnosu na druge opštine” -rekao je Dragan Martinović, zamenik koordinatora.


Kancelarija za mlade, bez obzira na izmene zakona i dalje nastavlja sa radom kao i do sada, ne menjajući ništa od svojih zacrtanih planova.


IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković