webinfo

A+ A A-

Korupcija prva asocijacija građana na pojam javna nabavka

Korupcija.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod većine građana, kada se pomenu javne nabavke u Srbiji, korupcija je prva asocijacija.

 

Na inicijativu Nacionalnog saveta Mađara, 2015. godine je pokrenut proces restauracije i premeštanja prvog javnog spomenika u Subotici "Sveto trojstvo". Na tenderu za posao, vredan 3,5 miliona dinara, pobedila je firma "Restauro" iz Nove Crnje.

Analizom dokumenata, advokat i član Koalicije za nadzor javnih finansija, Kristina Glavardanov tvrdi da su postojale sporne tačke u samom konkursu. Npr. jedan od dodatnih uslova je bio da restaurator mora da ima započete doktorske studije. To je malo "neuobičajen" uslov koji ne garantuje da bi restaurator započinjanjem studija, a ne i završavanjem, dostigao potreban nivo znanja i iskustva za izvršavanje predmeta te nabavke.

Kako ističe Glavardanova, postoji sumnja da je nabavka upodobljena ponuđaču, a pored započetih doktorskih studija, uslov je bio i da je firma već restaurirala najmanje sedam baroknih sakralnih spomenika i da je restaurator učestvovao na najmanje tri stručne konferencije, kao i da je objavio najmanje tri knjige ili stručna teksta.

Ovo je samo jedan od brojnih primera kada su u pitanju sporne javne nabavke. Zato ne čudi da je kod većine građana, kada se pomenu javne nabavke u Srbiji, korupcija prva asocijacija. Iako pojedinci ni ne znaju šta tačno znači javna nabavka, drugi opet kažu da korupcije ima svuda pa i ovde te da je ovo lak način za bogaćenjem.

Kristina Glavardanov za Mrežu 21 kaže da se detaljnom analizom dodatnih uslova može sa sigurnošću uočiti koje su nabavke nameštene, a dobrim poznavanjem stanja na tržištu, drugi ponuđači često mogu da pretpostave i kome je konkretno nabavka nameštena.

Dešava se da naručioci predvide previše kratak rok za pribavljanje obimne dokumentacije, tako da ponuđači nisu u mogućnosti da je na vreme prikupe, a ponuđači koji su unapred bili upoznati sa uslovima već imaju pripremljeno sve što im je potrebno za učešće u postupku - navodi ona.

Na osnovu istraživanja EU, postoje tri najčešće metode korupcije u javnim nabavkama. Prva je saradnja davalaca usluga sa državnim službenicima, gde ponuđač, da bi dobio posao, daje proviziju službeniku. Tu spadaju i česte izmene ugovora o nabavci, čime se drastično povećava prvobitna cena iz ponude.

Drugi način je kada se davaoci usluga dogovore o ceni koja je daleko iznad tržišne. Potom se ponuđač koji je izgubio tender pojavljuju kao podugovarač pobednika.

Treći je unapred prilagođen postupak nabavke i obelodanjivanje tenderskih informacija. Rezultat je da u tom slučaju ponudu šalje samo jedan, ili svega nekoliko ponuđača, zato što je tender namešten za određenog davaoca usluge.

Izostajanje sankcija motiv za nameštanje tendera

U cilju povećanja transparentnosti i efikasnosti postupka javnih nabavki, Narodna skupština je 2015. godine usvojila izmene Zakona o javnim nabavkama. Iz Uprave za javne nabavke je najavljeno da se usvojenim izmenana očekuje povećanje efikasnosti i transparentnosti postupka javne nabavke, povećanje konkurencije, smanjenje troškova, poboljšanje kvaliteta ponuda, kao i promovisanje kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, jer često najeftinije i nije najpovoljnije.

Jovana Topić, šefica odseka za javne nabavke opštine Bečej kaže za Mrežu 21 da su izmene zakona donele veću transparentnost

Na Portalu za javne nabavke su dostupni svi akti koji se donose u postupku javnih nabavki. Novina je da se sada i Odluke o dodeli kače na portal i na sajt naručioca i što se Plan nabavki sa svim procenjenim vrednostima takođe kači na sajt.

Sa druge strane, ponuđači koji su oštećena strana često ne žele da ukazuju na zloupotrebe u javnim nabavkama. Oni uglavnom ne žele da se zameraju državnim funkcionerima i službenicima, verujući da od toga mogu imati više štete nego koristi jer im pored aktuelnog mogu propasti i mnogi buduć i poslovi.

Kako ističe Glavardanov, da bi se govorilo o krivičnim delima korupcije, mora postojati optužujuća krivična presuda, što je ravno statističkoj grešci.

Na žalost, tužiocima ova oblast nije dovoljno interesantna da bi pokretali postupke, pa čak i kada je svima jasno da je do zloupotrebe u postupcima javnih nabavki došlo. Samo izostajanje sankcija za učinjene zloupotrebe u postupcima javnih nabavki mogu da deluju stimulišuće na izvršioce da nastave ovakvim trendom, pa čak i motivišuće, jer su mogućnosti za bogaćenjem neograničene - kaže naša sagovornica i dodaje da se eventualne zloupotrebe najčešće nalaze na sajtu naručioca, na portalu Uprave za javne nabavke, a nekada se i sami ponuđači obraćaju "Koaliciji" tražeći savet.

Ukoliko uočimo dodatne uslove ili tehničke specifikacije koje nisu u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke ili diskriminišu druge ponuđače, prvo postavljamo pitanje naručiocu, a nakon toga podnosimo i zahtev za zaštitu prava u slučaju da se ukaže potreba za tim - zaključje Glavardanova.

Za unapređenje sistema javnih nabavki bio bi potreban jači nadzor i kontrola nad nesavesnim naručiocima i ponuđačima. Kako kaže Jovana Topić, nove izmene Zakona se planiraju u 2017. godini. - Izmene će se usklađivati sa poglavljem 5, a najverovatnije će se odnositi na nabavke radova i negativne reference.

Prema najnovijim procenama OEBS-a, Srbija je u proteklih 15 godina izgubila preko 10 milijardi evra zbog korupcije u javnim nabavkama. Takođe, važno je reći i to da je vrednost godišnjih javnih nabavki u Srbiji oko tri milijarde evra, ili oko devet odsto bruto domaćeg proizvoda.

Republička komisija za zaštitu prava ponuđača, u drugoj polovini prošle godine rešavala je čak 1.094 žalbe, 28 odsto više nego godinu ranije. Od toga je u čak 65 odsto slučajeva ustanovljeno da je žalba bila opravdana, dok ranijih godina prosek osnovanih primedbi nije prelazio 60 odsto.

Za korupciju u javnim nabavkama ima rešenja, ali ono zahteva stalno prilagođavanje i aktivnost velikog broja aktera - pravosuđa, uzbunjivača i civilnog sektora.

Autor: Mreža 21 (Tijana Janković)

 

POSLEDNJE DODATO

  • Rehab

ZAPOSLI SE

IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković