Svi koji žele da budu popisivači u predstojećem popisu poljoprivrede u Srbiji, moći će od sutra do 14. avgusta da podnesu prijave za taj posao, saopštio je Kabinet gradonačelnika Novog Sada Igora Pavličića.

Podaci o adresama i radnom vremenu punktova na kojima se podnose prijave objavljeni su na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs , kao i na oglasnim tablama u Gradskoj kući u zgradi Skupštine Grada Novog Sada.

Republički zavod za statistiku, kako je ranije najavljeno, sprovešće od 1. oktobra do 15. decembra popis poljoprivrede kojim će biti obuhvaćena sva poljoprivredna gazdinstva na teritoriji Srbije.

Time će biti omogućen uvid u stanje poljoprivrede u našoj zemlji i njene potencijale kao i u nedostatke i probleme koje bi trebalo rešavati a dobijene informacije u popisu koristiće kreatorima agrarne politike za donošenje odluka kao i kratkoročnih i dugoročnih strategija razvoja poljoprivrede.

Davaoci podataka moći će bolje da planiraju poljoprivrednu proizvodnju, da se prijavljuju kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku poljoprivredi i dibiju sasnanja o tome u koju bi poljoprivrednu granu trebalo investirati.

Republički zavod za statistiku ranije je saopštio da će uspeh predstojećeg popisa poljoprivrede u najvećoj meri zavisiti od aktivnog učešća srpskih poljoprivrednika kao i od tačnosti i potpunosti njihovih odgovora popisivačima.


izvor: gdeinvestirati.com