Fabrika "Pionir" iz Subotice upozorila je da se na tržištu u Srbiji pojavila lešnik karamela, sa krivotvorenim žigom, koja je proizvedena u Turskoj.

 

Reč je o slatkišu koji se više od 80 godina proizvodi u "Pioniru" i spada u prvih pet najprodavanijih proizvoda.

Preduzeće "Angkor" iz Novog Beograda uvezlo je karamele iz Turske koje su u pakovanju sa znacima koji su istovetni i ne razlikuju se suštinski od "Pionirovih" lešnik karamela.

Prosečan potrošač je time doveden u zabludu o robi, njenom kvalitetu i poreklu. "Pionir" je blagovremeno zaštitio svoj brend domaćim i međunarodnim žigom sa važenjem do 2019. godine. Na taj način, bio je u poziciji da po hitnom postupku obezbedi zaštitu svog brenda.