Antropolozi su na severu Kenije pronašli fosilne ostatke koji dokazuju da je pored homo erektusa i homo habilisa istovremeno postojala i treća vrsta, homo rudolfensis. Time je pobijena dosadašnja tvrdnja da su ljudi evoluirali pravolinijski od majmuna do čoveka.

Naučnici su identifikovali još jednu vrstu ljudi koji su živeli u Africi pre oko dva miliona godina, prenosi Bi-Bi-Si.

Prema izveštaju objavljenom u naučnom časopisu Nature, antropolozi su utvrdili da su postojale najmanje tri odvojene vrste ljudi u isto vreme na severu Kenije.

Njihovi nalazi suprotni su ustaljenom mišljenju naučnika da su ljudi evoluirali pravolinijski od majmuna do sadašnjih ljudi, a ne u više evolutivnih pravaca.

Nalazi su zasnovani na nedavno otkrivenim fosilnim ostacima lobanja i dve vilice, starim između 1,78 i 1,95 miliona godina.

Prethodno je 1972. pronađena lobanja koja pripada vrsti homo rudolfensis i bila je drugačija od lobanja iz istog perioda, jer je imala pljosnato lice i relativno veliki mozak.

Naučnici nisu mogli da dokažu postojanje nove vrste samo na osnovu prve lobanje, ali tri nova fosilna ostatka dokazuju, po njihovom mišljenju, da je homo rudolfensis zasebna vrsta koja je postojala sa drugim ljudskim vrstama.

Do pre pola veka naučnici su smatrali da je najstarija vrsta ljudi, pre 1,8 miliona godina, bila homo erektus, ali su onda otkrili vrstu homo habilis.

Ta vrsta je bila još starija, ali je živela istovremeno kada i homo erektus. Sada naučnici smatraju da je homo rudolfensis postojao u isto vreme.

Bi-Bi-Si citira profesora Krisa Stringera iz Prirodnjačkog muzeja u Londonu, koji smatra da postoje dokazi da su ljudi evoluirali na različite načine u zavisnosti od regiona.

„Kao da je priroda razvila različite prototipove sa različitim svojstvima, od kojih je samo jedan, naš predak, bio uspešan u evoluciji", rekao je Stringer.


izvor: RTS