Od 16 preduzeća koja su otkupila tendersku dokumentaciju, pristigle su dve ponude za posao izmuljavanja Palićkog jezera.

 

U saopštenju preduzeća "Park Palić" koje je prenela lokalna Ju eko televizija, navodi se da su otvaranju ponuda prisustvovali i predstavnici dva ponuđača, AQUAMONT servis, d.o.o. Beograd i VP "Ćuprija" a.d. iz Ćuprije, kao i da će Komisija narednih dana da nastavi sa radom pregleda dokumentacije, posle čega će uslediti zvanični izveštaj o stručnoj oceni ponuda.

Kako je ranije najavljeno, prva faza radova koštaće 130 miliona dinara, a finansiraće je Autonomna pokrajina Vojvodina i Fond za zaštitu životne sredine republike Srbije.

Izmuljavanje Palićkog jezera usvojeno je kao rešenje za spašavanje biljnog i životinjskog sveta u jezeru posle katastrofalnog pomora ribe od pre par godina.

Izmuljavanje jezera nametnuto je i kao jedan od bitnih preduslova za razvoj turizma.

Urgentna mera nakon pomora ribe bila je osposobljavanje kanala Tisa-Palić i upumpavanje sveže vode u jezero, kao i postavljanje aeratora - uređaja koji upumpavaju kiseonik u vodu.

Još jedno od rešenja za spas jezera jeste i pomenuti prečistač otpadnih voda koji u potpunosti radi od marta ove godine i prerađuje sve štetne materije.

(Tanjug)