Da li vam se ponekad desi da nekome kažete "pogledaj levo", a zapravo želite da mu skrenete pažnju na nešto sa desne strane?

Čudno je to, iako nam je koncept leve i desne strane, naravno, poznat, svima nam se dešava da ponekad pogrešimo. Znate ono kad nekome kažete "pogledaj levo", a zapravo želite da mu skrenete pažnju na nešto sa desne strane. Ipak, nekim ljudima se to dešava češće nego drugima.

Ovde, pri tome, nije reč o ljudima koji su imali moždani udar ili neku povredu koja može da dovede do konfuzije oko toga šta je levo a šta desno.

Još 1978. godine sprovedeno je istraživanje u kojem je učestvovalo 364 studenata, koji nisu patili od neuroloških poremećaja, a rezultati su pokazali da je nemogućnost trenutnog razlikovanja leve i desne strane u prostoru prilično česta, naročito među ženama.

Naučnici kažu da koren ovog problema leži u lateralizaciji mozga, odnosno u načinu na koji su određene funkcije vezane za desnu, odnosno levu hemsiferu mozga. Iako ova pojava nije do kraja istražena, studije pokazuju da postoji izvesna veza između stepena lateralizacije i zabune oko određivanja leve i desne strane.

Na primer, ova konfuzija oko "levog " i "desnog" povezana je sa našom sposobnošću da se odredimo u odnosu na prostor koji nas okružuje, odnosno sa orijentacijom. To donekle objašnjava zašto se češće javlja kod žena nego kod muškaraca, pošto one uglavnom pokazuju slabije rezultate na testiranjima koja se bave prostornim rezonovanjem, kada se od ispitanika traži da izvrše "mentalnu rotaciju" objekata i da zatim procene da li su dva predmeta identična, ili je jedan od njih "odraz u ogledalu" onog drugog.

Međutim, 2011. je tim nemačkih naučnika sproveo istraživanje koje je opovrglo tu vezu između sposobnosti mentalne rotacije i razlikovanja šta je desno a šta levo. Prvo je testirana sposobnost mentalne rotacije, a zatim su ispitanici rešavali dva standardna testa kojima se utvrđuje razlikovanje "desnog" i "levog", u kojima se od ispitanika očekuje da u trenutku odrede položaj reči ili simbola na slici. Njihov izveštaj koji je objavljen u stručnom časopisu Brain and Cognition sugeriše da postoje značajne razlike među polovima po ovom pitanju, nezavisno od pitanja mentalne rotacije.

Stepen asimetrije moždanih hemisfera i nivo lateralizacije najverovatnije su presudni za našu sposobnost razlikovanja šta je levo a šta desno.

Nauka nije u potpunosti razjasnila ovo pitanje, ali ako želite da proverite svoju sposobnost razlikovanja šta je levo a šta desno, kliknite OVDE.

(MONDO)