Pojedini radnici u Švedskoj uveli su Lančbit (L u n c h Beat) - žurku uz klupsku muziku u vreme jednočasovne radne pauze.

 

Prvi Lančbit održan je 2010. u podzemnom parkingu u Stokholmu i imao je 14 posetilaca. Njima se zamisao dopala i smesta su organizovali sledeći dogadjaj. Lančbit je ubrzo postao popularan širom Stokholma i sada se održava jednom mesečno, uglavnom u kulturnom centru Kulturhuset u centru grada.

Žurka počinje u podne i traje jedan sat. Na njoj nema alkohola, a cena ulaznica od 100 kruna (10,5 evra) pokriva zakup i hranu.

Lančbit može organizovati bilo ko - pojedinac, mreža ili kompanija - ali se pri tom mora pridržavati njegovih pravila. Dogadjaj mora biti neprofitan, a svi prisutni obavezni su da igraju.

Slični dogadjaji održani su u još najmanje 10 gradova u Švedskoj, a Lančbit se proširio i na druge evropske gradove.

izvor: 021.rs