Predsednik opštine Bečej, Dragan Tošić, potpisao je danas ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa predstavnicima preduzeća „Esco Elios“ d.o.o. iz Novog Sada i „Keep Light“ d.o.o. iz Beograda.

Predmet ugovora: javno osvetljenje na teritoriji opštine.

Naime, kako stoji u ugovoru o javno-privatnom partnerstvu, biće zamenjeno više od 5.000 svetiljki, promenjeni dotrajali delovi javne rasvete, promenjen upravljački sistem, a uz to, za vreme trajanja ugovora, u narednih trinaest godina, biće i održavana javna rasveta. Jedna od obaveza ugovorača je i da u roku od 48 sati zamene svetiljku koja se pokvari.

Prema procenama, opština Bečej bi zahvaljujući ovom partnerstvu trebalo da u narednih trinaest godina uštedi negde oko 2.7 miliona dinara što je i zagarantovano ugovorom i obezbeđeno bankarskom garancijom, a rezultati će se pratiti na kvartalnom nivou. Konkretno, objasnio je direktor firme, „Esco Elios“, Silvester Horvat prisutnim novinarima, radi se o tome da Bečej troši sredstva kako na održavanje rasvete, tako i na struju, a zahvaljujući novoj rasveti, postići će se ušteda od nekih 76%

Rok za zamenu sadašnjih sijalica novim, „Filipsovim“ je šest meseci, a predsednik Tošić je rekao da se nada da će to biti obavljeno i ranije. Predviđeno je da radovi započnu za nekih mesec dana.

Pored svega ovoga, za potrebe sprovođenja dogovorenog, osnovano je i društvo posebne namene „LED BČJ“ d.o.o. koje će biti ugašeno kada se završi period na koji je ugovor sklopljen.