StevanaDoronjskogRadovi2021Započeli su radovi na uklanjanju zastarelog bitumenizirajućeg sloja, koji datira iz 80-ih godina, sa ciljem postavljanja podloge preko koje će po prvi put u ulici Stevana Doronjskog biti nanet asfaltni sloj.


Vrednost investicije iznosi oko 6 miliona dinara, a radovi će trajati maksimalno 7 dana.
Asfaltiranje ulice Stevana Doronjskog, u dužini od 570 metara, rezultat je akcije „Budžet po meri građana”, koju Opština Bečej tradicionalno sprovodi sa Bečejskim udruženjem mladih, a u okviru koje građani mogu predlagati budžetske prioritete i investicije.