Vetrenjace lsNa sednici Skupštine Vojvodine, na dnevnom redu našao se i predlog odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ na teritoriji Srbobrana i Bečeja.

Razlozi za donošenje Prostornog plana proističu iz potrebe realizacije strateških prioriteta u oblasti unapređenja korišćenja obnovljivih izvora energije, koji imaju za cilj stimulisanje razvoja i korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE), čime se znatno utiče na poboljšanje životnog standarda i zaštitu i očuvanje prirodne i životne sredine.

Korišćenje obnovljivih izvora energije je jedan od pet osnovnih prioriteta u Strategiji razvoja energetike Srbije. Ovaj prioritet je, pre svega, značajan zbog usklađivanja proizvodnje energije sa realnim potrebama sektora potrošnje energije, ali i sa aspekta smanjenja uticaja sektora energetike na životnu sredinu, povoljnog uticaja na efikasnost privrede, standard građana i smanjenje uvozne zavisnosti.

Na predmetnom području planira se izgradnja vetroelektrane „Vetrogon“, maksimalne instalisane snage 450 MW. U okviru vetroelektrane planirano je postavljanje između 55 i 75 vetroturbina jedinične snage između 6 MW i 8 MW, a maksimalne visine turbine sa elisom u gornjem položaju 270 metara, kao i trafostanica 400kV, kao i priključenje na dalekovod do mesta priključenja na prenosni sistem. Proračunata očekivana godišnja bruto proizvodnja cele vetroelektrane iznosi oko 1340 GWh, dok je očekivana godišnja oko 1200 GWh, što je dovoljno za snabdevanje više od 240.000 domaćinstava električnom energijom.

Proizvodnja elektične energije u vetroelektrani „Vetrogon“ doprineće do smanjenja CO2 u Srbiji u iznosu od oko 1.100.000 tona godišnje, odnosno više od 30 miliona tona u toku svog životnog veka, stoji u tekstu koji se našao na dnevnom redu sednici Skupštine Vojvodine.

Područje obuhvaćeno okvirnom granicom Prostornog plana, obuhvata cele katastarske opštine Srbobran, Bečej i Radičević.

Površina područja obuhvaćenog okvirnom granicom obuhvata Prostornog plana iznosi oko 457,00 km2.

izvor: skupstinavojvodine.gov.rs

Prostorni plan