BecejNov3Javni uvid po skraćenom postupku u Nacrt Planskog dokumenta održaće se u trajanju od 15 dana, od 6. novembra 2021. godine do 20. novembra 2021.godine.

U skladu sa čl. 60. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, Nacrt Planskog dokumenta biće izložen na javni uvid svakog radnog dana od 11:00 do 15:00 časova u kancelariji broj 48, zgrade Opštine Bečej, Trg Oslobođenja broj 2.

Nacrt Planskog dokumenta biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti u analognom i digitalnom obliku u zgradi opštine Bečej, u kancelčariji broj 48, i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Opštine Bečej (www.becej.rs)

Primedbe na Nacrt Planskog dokumenta, fizička i pravna lica mogu dostaviti isključivo u pisanom obliku Opštinskoj upravi opštine Bečej, Odeljenju za urbanizam građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 20. novembrom 2021.godine.

Javna prezentacija Nacrta Planskog dokumenta održaće se dana 12. novembra 2021. godine u 11:00 časova u zgradi Opštine Bečej, Trg Oslobođenja broj 2, u „Maloj sali“.

Javna sednica Кomisije za planove Opštine Bečej održaće se 22. novembra 2021. godine u 15:00 časova u zgradi Opštine Bečej, Trg Oslobođenja broj 2 u „Maloj sali“.