BudžetskiPortalU okviru druge faze projekta “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave”, odbornicima Skupštine opštine Bečej je predstavljen Budžetski portal.

Ovaj projekat realizuje Stalna konferencija gradova i opština uz finansijsku podršku Programa razvoja Ujedinjenih nacija (UNDP), Švedske međunarodne organizacije (SIDA). Program se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom finansija, Državnom revizorskom institucijom i Upravom za javne nabavke.

Milana Radomirović iz Stalne konferencija gradova i opština, kaže da će Budžetski portal, kao aplikacija biti postavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Bečej.
"Budžetski portal predstavlja alat o elektronskom izveštavanju o prihodima, rashodima i lokalnom budžetu opštine. Ova aplikacija namenjena je pre svega odbornicima kao donosiocima odluka i zakonodavne vlasti, a zatim svim ostalim građanima, zainteresovanoj javnosti, investitorima, donatorima da u realnom i tekućem vremenu prate mesečno izvršenje prihoda i rashoda preko ove aplikacije. Poenta i jeste, da sve ono što je bivalo rasuto na nekoliko mesta, bude skoncentrisano na jednom mestu. Dakle, od pitanja šta je budžet i kako se priprema, do toga šta je planirano i šta je zaista i urađeno trošenjem budžeta," rekla je Radomirović i dodala da će ažuriranje vršiti finansijska služba opštine Bečej.
"Očekujemo da početkom sledeće godine bude dostupna adaptirana platforma za opštinu Bečej."

Bečej je jedna od 33 lokalne samouprave koje su u procesu ili su uvele budžetski portal.