Otvoreno OU okviru projekta "Otvoreno o: Da se i ja pitam i da odlučujem", Ministarstva kulture i informisanja, "Webinfo" je kreirao 13 medijskih sadržaja koji se bave participacijom osoba sa invaliditetom u procesu donošenja odluka, zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Kako ističe novinarka i urednica portala "Webinfo" Tijana Janković, obrađene teme su od izuzetnog značaja, kako za same osobe sa invaliditetom, tako i za opštu populaciju.
"Osim stepena učešća osoba sa invaliditetom u procesima odlučivanja, istraživali smo i stanje i perspektive što se tiče obrazovanja, naravno i zaposlenja, kao osnovu samostalnosti svih nas, tako i kod osoba sa invaliditetom, a nismo mogli a da se ne osvrnemo i na barijere kojih je zaista svuda i tu ne mislim samo na arhitektonske, već na komunikacijske, informacione i slično", kaže Janković i dodaje da su neznanje, nedostaci različitih vidova podrške, ali i nizak nivo svesti i dalje najveći problem na putu ka međusobnoj senzibilizaciji.
"Preporučujem svima da pogledaju emisije, verujem da će naučiti mnogo, jer mi jesmo. Imali smo deset sjajnih sagovornika, deset visoko obrazovanih i kvalifikovanih osoba. Bilo bi i više, ali, malo korona, malo daljina. Ipak, mi smo zadovoljni", zaključuje Janković.

 

Emisije "Otvoreno o", emituju se svakog dana, počev od ponedeljka 13. decembra, pa sve do subote, 25. decembra, na portalu "Webinfo.rs" i na YouTube kanalu portala.