U utorak 29. maja, bečejski odbornici će u okviru 32. sednice SO, diskutovati o ukupno 17 tačaka, koliko ih je predviđeno Dnevnim redom.

 

Izdvaja se donošenje Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP "Vodokanal" Bečej, kao i Odluka o duguročnom kreditnom zaduživanju opštine Bečej. Ukoliko se izglasa, dugoročno kreditiranje zadužilo bi opštinu Bečej 45 miliona 400 hiljada dinara, a sredstvima bi se finansirao projekat Opremanja bušotine u Bečeju (24 miliona dinara), te projekat "Mala Marina" (17 miliona dinara), kao i nabavka dva putnička vozila sa ciljem zamene zastavinih vozila koje koristi inspekcija (4 miliona i 400 hiljada dinara).

Na dnevnom redu je i Program poslovanja "Link - FTO", te Finansijski izveštaj Predškolske ustanove "Labud Pejović" i Izveštaj i Plan rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad.

Pred odbornicima će se naći i Rešenja o pokretanju postupka o otuđenju građevinskih zemljišta, kao i Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova Škloskih odbora Škole za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje "Petar Konjović" Bečej, ŠOSO "Bratstvo" Bečej i Osnovne škole "Šamu Mihalj" Bačko Petrovo Selo.

Između ostalog na dnevnom redu je i razrešenje Miodraga Kajteza sa dužnosti člana Saveta za društvene delatnosti. Umesto njega se imenuje Zorica Đumić. Tu je i Rešenje kojim se imenuju članovi Komisije za spomenike i nazive ulice, a koju bi trebalo da čine Daniela Doroslovački i Roland Molnar.

Bečejski odbornici diskutovaće i o Rešenjima za određivanje doktora medicine Doma zdravlja za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti, kao i o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzorka smrti umrlih i izdavanje potvrde o smrti za lica preminula u Gerontološkom centru Bečej.