U petak 13. aprila održaće se 31. sednica Skupštine opštine Bečej. Na Dnevnom redu dvanaest tačaka.

 

Pred bečejskim odbornicima će se, između ostalog, naći i prvi rebalans budžeta opštine Bečej za 2018. godinu.
Na Dnevnom redu je i prva izmena Finansijskog plana Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladina Bečej "Đorđe Predin - Badža", kao i Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu - Narodne biblioteke, Gradskog muzeja i Turističke organizacije.
Raspravljaće se i o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove "Labud Pejović", zatim o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladina Bečej "Đorđe Predin - Badža" o izmeni Odluke o promeni naziva i delatnosti ustanove, kao i o prestanku funkcije i imenovanju direktora ove ustanove.