Skupština opštine Bečej održala je u utorak, 26. decembra, svoju 27. sednicu.

 

Centralno pitanje o kojem su raspravljali bečejski parlamentarci odnosilo se na donošenje odluke o budžetu za narednu godinu. Iako su odbornici opozicionog pokreta “Samo lokalno” (nekadašnji “Dosta je bilo”) kritikovali predlog odluke, ovaj je usvojen glasovima skupštinske većine. Tako će budžet opštine Bečej u 2018. godini iznositi, ukupno, 1.437.658.000 dinara od čega su sopstvena sredstva iz budžeta 975.482.000 dinara, iz drugih izvora 32.322.000 dinara, sredstva od viših nivoa vlasti 194.854.000 dinara, a iznos prenetih sredstava je 235.000.000 dinara.

Pored budžeta, skupština je usvojila i kadrovski plan za narednu godinu. Ovim planom predviđeno je zapošljavanje na neodređeno vreme 15 lica od čega 2 pripravnika, 1 internog revizora i 12 drugih službenika i nameštenika. Pored toga, biće radno angažovano i 4 lica sa visokom stručnom spremom i 1 sa višom za okončanje postupka ozakonjenja, a u skladu sa instrukcijom Ministarstva za građevinarstvo.

Ovo je pretposlednje zasedanje bečejske skupštine u ovoj godini budući da je sledeća sednica zakazana za 28. decembar kada će se raspravljati o izmenama Plana detaljne regulacije, lokalnom akcionom planu za mlade, kao i davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća Toplana, Komunalac i Vodokanal.