Danas, u utorak 28. jula, održana je sednica Štaba za vanredne situacije opštine Bečej gde su donešeni sledeći Zakljčci, a koje prenosimo u celosti:

 

1. Nalaže se ugostiteljskim objektima, objekatima za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu (restorani, kafići, barovi, picerije i ostali ugostiteljski objekti, kladionice, igraonice i sl.), kao i objektima koji pružaju usluge ishrane i pića (kiosci sa gril i brzom hranom, pekare) na teritoriji opštine Bečej, da raspored sedenja unutar objekta i u baštama objekata organizuju tako da za jednim stolom mogu da sede najviše dva lica kao i da udaljenost između stolova mora iznositi najmanje dva metra uz poštovanje svih propisanih mera prevencije zaštite od zarazne bolesti.
2. Za sprovođenje tačke 1. ovog zaključka obavezuju se privredni subjekti koji obavljaju delatnost navedenu u tački 1. ovog zaključka.

3. Nalaže se JP „Vodokanal“ Bečej da počev od 28.07.2020.godine, pojača proizvodnju i vrši raspodelu sredstva za dezinfekciju–OXYLOR-rastvor biocidnog proizvoda, javnim ustanovama i preduzećima, kao i građanstvu koje nije u mogućnosti da isti pribavi a sve u skladu sa raspoloživim kapacitetima i prioritetima.

4. Nalaže se pojačano vršenje dezinfekcije svih zajedničkih prostorija u stambenim zgradama na teritoriji opštine Bečej.

5. Za sprovođenje tačke 4. ovog zaključka obavezuju se upravnici stambenih zajednica.

6. Teretane i fitnes klubovi, sa teritorije opštine Bečej, prilikom rada, potrebno je da postupaju prema sledećoj instrukciji u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 u oblasti rekreativnog sporta:

Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes klubova i bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Saveza za rekreaciju i fitnes,
Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera,

Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizita za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće,
Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola,
Svi zaposleni moraju nostiti ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena,
Кorisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene,
Кorisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom,
Кorišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije,
Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanje 2 metra, odnosno 10 metara kvadratnih po vežbaču,
Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju dezinfikovati nakon svake upotrebe,
U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice kluba dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti,
U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti,

7. Кozmetički i frizerski saloni, sa teritorije opštine Bečej, prilikom rada, potrebno je da postupaju prema sledećoj instrukciji u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19:

Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcija ruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon)
Na ulazu u salon mora biti instalirana dezo barijera (podmetač natopljen dezinfekcionim sredstvom - hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom)
Prilikom otvaranja i zatvaranja salona, dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, kao i pod salona. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće,
Prilikom svakog ulaska zaposlenih ili korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi od minimalno 70% alkohola,
Кorisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga salona telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom,
U salonu može boraviti ograničen broj korisnika, tako da razdaljina između dva korisnika bude minimum 2 metra (koristiti svaku drugu stolicu i sl),

Prilikom rada sa korisnicima, obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica,
Prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože odgovorna lica salona dužna su da obezbede da se te usluge pružaju pod uslovima i na način kojim se sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće, da takve usluge ne pružaju,
Sva oprema i sredstva za rad, radne površine, naročito oni koji se neposredno koriste na korisniku (češljevi, peškiri, makaze, kreveti, instrumenti u kozmetičkim salonima, itd) moraju biti obavezno dezinfikovani nakon svake upotrebe. Po mogućstvu koristiti jednokratnu papirnu ili plastičnu galanteriju, a ukoliko se koristi galanterija od tkanine (peškir, zaštitni ogrtači za korisnike i sl.) obavezno ih koristiti samo za jednog korisnika,
Otpadni materijal koji nastane u radu salona pokupiti i staviti u jednu kesu za đubre koju treba dobro zavezati, pa staviti u još jednu kesu i odložiti na za to predviđeno mesto,
Upotrebljene peškire i drugu tekstilnu galanteriju odložiti u posebno određenu kesu, te ih na kraju radnog dana oprati u mašini za veš sa korišćenjem praška za veš na visokoj temperaturi,
Кorišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, sobe za presvlačenje, tuš kabine, kupatila, WC i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog pojedinačnog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije,
Radne površine, stolice i stolovi koji se ne koriste često moraju se dezinfikovati minimum jednom u toku radnog dana,
Ceo prostor salona, sa svim pratećim prostorijama mora svakodnevno biti dezinfikovan nakon završetka rada salona,
U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice salona dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti,
U slučaju sumnje da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice salona dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti,

8. Mere propisane ovim zaključkom primenjuju se počev od 28.07.2020.godine i traju dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Bečej.

9. Odeljenju za Urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor Opštinske uprave opštine Bečej nalaže se mera pojačanog nadzora nad primenom mera propisanih ovim zaključkom.

10. Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bečej apeluje na sve građane da poštuju propisane mere zaštite i preporuke i da se ponašaju odgovorno i vode računa o svom zdravlju i zdravlju drugih.

11. Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bečej nastaviće da prati razvoj epidemiološke situacije na području opštine Bečej, realizovaće mere Vlade Republike Srbije i drugih organa i preduzimaće potrebne mere i aktivnosti radi suzbijanja, sprečavanja i gašenja epidemije COVID-19 na teritoriji opštine Bečej.

 
КOMANDANT
OPŠTINSКOG ŠTABA
ZA VANREDNE SITUACIJE
Dragan Tošić


NAJPOPULARNIJE BEČEJ

Posao za elektrotehničara

Posao za elektrotehničara. ...

septembar 15, 2023

Posao za dva radnika u Beč…

Posao za dva radnika u Bečejprometu. ...

septembar 15, 2023

11. susret voćara i vinogr…

U organizaciji udruženja voćara i vinogra...

septembar 10, 2023

Posao za 15 sezonskih radni…

Posao za 15 sezonskih radnika  ...

septembar 10, 2023

Posao za tri montera cevovo…

Posao za tri montera cevovoda ...

septembar 10, 2023

Ukrali više kamera za vide…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslov...

septembar 11, 2023

Posao za pomoćnog radnika

Posao za pomoćnog radnika ...

septembar 13, 2023

Novi Bečej: Javni poziv za…

Na 78. sednici Opštinskog veća opštine N...

septembar 13, 2023

NAJPOPULARNIJE NOVI BEČEJ

Posao za elektrotehničara

Posao za elektrotehničara. ...

septembar 15, 2023

Posao za dva radnika u Beč…

Posao za dva radnika u Bečejprometu. ...

septembar 15, 2023

11. susret voćara i vinogr…

U organizaciji udruženja voćara i vinogra...

septembar 10, 2023

Posao za 15 sezonskih radni…

Posao za 15 sezonskih radnika  ...

septembar 10, 2023

Posao za tri montera cevovo…

Posao za tri montera cevovoda ...

septembar 10, 2023

Ukrali više kamera za vide…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslov...

septembar 11, 2023

Posao za pomoćnog radnika

Posao za pomoćnog radnika ...

septembar 13, 2023

Novi Bečej: Javni poziv za…

Na 78. sednici Opštinskog veća opštine N...

septembar 13, 2023

NAJNOVIJE

Posao za dva radnika u Bečejprometu. ...

Posao za elektrotehničara. ...

Polaganjem venaca na spomen ploču nekadašnje sinagoge ...

Na 78. sednici Opštinskog veća opštine Novi Bečej, u...

Posao za pomoćnog radnika ...

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sad...

NAJČITANIJE

Posao za elektrotehničara. ...

Posao za dva radnika u Bečejprometu. ...

U organizaciji udruženja voćara i vinogradara Boemi No...

Posao za 15 sezonskih radnika  ...

Posao za tri montera cevovoda ...

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sad...

FLICKR

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Prihvati
Otkaži
Shopify.com
Prihvati
Otkaži
Unknown
Unknown
Prihvati
Otkaži