Prethodnih mesec i po dana u opštini Novi Bečej je realizovana akcija pod nazivom „Operi ruke“ na temu značaja higijene ruku dece romske zajednice.

 

U organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“, a u saradnji sa lokalnom samoupravom, zdravstvenim medijatorkama, pedagoškim asistentom, Udruženjem Roma Novi Bečej i Domom zdravlja Novi Bečej, u periodu od 26. oktobra do 21. decembra tekuće godine sprovedena je akcija pod nazivom „Operi ruke“ na temu značaja higijene ruku dece romske zajednice kao preventivne mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Renata Kamberović, koordinatorka za romska pitanja opštine Novi Bečej je istakla da je akcijom obuhvaćeno 205 porodica, odnosno 416 dece.

Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej je povodom uspešno realizovane akcije, uručio učesnicima edukativne higijenske pakete i tablet računare.
"Zahvaljujem se organizatoru, Ministarstvu zdravlja koji su uz saradnju i podršku opštine Novi Bečej obezbedili 180 tablet računara za romsku decu od 6 do 15 godina."

Akcija je sprovedena u dve faze i podrazumevale su edukaciju mobilnog tima za inkluziju Roma, kao i obuku roditelja i dece o higijeni ruku i uz korišćenje odgovarajućeg edukativnog materijala.

U praksi su akciju sprovodili Stevan Stojkov, pedagoški asistent, zatim zdravstvene medijatorke Ružica Dan i Mirjana Kiš, kao i konsultantkinje na SOS telefonu Vesna Ćerimović i Dragana Barbul.