SasaMaksimovic2020Na 35. sednici Opštinskog veća opštine Novi Bečej, članovi veća su usvojili brojne tačke koje se tiču rada lokalne samouprave, javnih ustanova i preduzeća, zatim predlog i dopunu Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej, novih parking mesta i drugo.

Ipak, najvažnije je svakako bilo utvrđivanje i predlog o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka 115 u Novom Bečeju, a koji se direktno tiče projekta "Čista Srbija" i kojim će se u naredne tri godine izgraditi kompletna kanalizacija u samom Novom Bečeju.
Predsednik opšitne Novi Bečej Saša Maksimović je dodao da nije hteo unapred da govori o ovome, kao i da sada, kada je sve izvesno, građani treba da znaju da će cena priključka na mrežu biti bar za 50 posto niža.
"Sada je cena priključka negde oko 100 hiljada dinara. Ja smatram da cena ne treba da bude veća od 30 do 40 hiljada dinara i jedino tako će većina hteti da se priključi na kanalizacionu mrežu", otkrio je Maksimović i objasnio kako će teći proces izgradnje kanalizacije.
"Blok 115 je parcela koja se nalazi iza objekta "Zastave" i predviđena je izgradnja vakumske stanice za fekalnu kanalizaciju. Jedan deo Novog Bečeja će kao i dosad biti pokriven gravitacionom kanalizacijom, a niži delovi - vakumskom kanalizacijom. Dakle vakumska stanica je jedan od sastavnih delova budućeg sistema fekalne kanalizacije računajuči i prečistač otpadnih voda."

Maksimović je istakao da će 100 posto naseljenog mesta Novi Bečej biti pokriveno kanalizacionom mrežeom.
"Radovi bi, po informacijama koje imamo od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture trebalo da počnu u naredne dve do tri nedelje, ukoliko stane kiša."

Podsećamo, Novi Bečej je dobio 24,5 miliona evra za izgradnju kanalizacije u naseljenom mestu Novi Bečej, a realizacija najvećeg dosadašnjeg projekta izgradnje i i rekonstrukcije kanalizacione infrastrukture „Čista Srbija“ zvanično je počela potpisivanjem aneksa ugovora između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kineskih investitora i predstavnika četrnaest lokalnih samouprava početkom avgusta ove godine i podrazumeva izgradnju 26 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i oko 700 kilometara nove kanalizacione mreže.