Pamflet2Udruženje Roma Novi Bečej trenutno sprovodi projekat pod nazivom "Mi smo vaša podrška" koji je podržan od strane UNDP-a u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji 3".

Kako je pojasnila Vesna Ćerimović, konsultantkinja u Udruženju Roma Novi Bečej, kroz ovaj projekat dobijena je podrška za rad SOS telefona i pružanje psihološke, emotivne i pravne podrške kao i zastupanje na sudu.
"Podršku pružamo svakog radnog dana od 10 do 15 časova, putem SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina pozivom na broj 023/774959 i putem mobilnih brojeva koji su dostupni 24/7 - 0616590117 i 0638184451."

Ćerimovićeva dodaje da je ideja bila da kroz ovu kampanju iskoristi trenutno stanje i veliki stepen korišćenja društvenih mreža, radi edukacije romske i većinske zajednice o tome na koje sve načine mogu prijaviti nasilje, kome se obratiti za podršku, koji oblici nasilja postoje kao i koji su postupci u toku prijave nasilja.
"Edukaciju i informisanje smo radili putem mini videa podrške kao i putem elektronskih pamfleta koji su deljeni na društvenim mrežama. Cilj nam je da edukujemo i što više informišemo ljude da prepoznaju i prijave nasilje, kao i da osnažimo žene i devojčice da izadju iz nasilja, a nasilnici da odgovaraju i preuzmu krivicu za počinjeno nasilje."

Video priloge možete pogledati na sledećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=RZ8Fn_NXCG8

i

https://www.youtube.com/watch?v=NQLRdLvb5nw