Otvoreno ODeset sagovornika o značaju uključivanja u procese donošenja odluka, političkoj i društvenoj participativnosti, kao i finansijskoj i poslovnoj nezavisnosti osoba sa invaliditetom.


Emisije možete pratiti svakodevno od 13. do 25. decembra, na sajtu Webinfo i na "YouTube" kanalu portala.