VeceNBseptembarU četvrtak 8. septembra, održana je 57. sednica Opštinskog veća opštine Novi Bečej na čijem dnevnom redu se našlo ukupno 11 tačaka.

Opširnije u video prilogu.

 

Članovi Veća su između ostalog, utvrdili predlog Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada u novobečejskoj opštini od strane „Brantner otpadne privrede d.o.o.“, uz povećanje od 8% u odnosu na dosadašnje cene.

Cene od 1. oktobra po članu domaćinstva: 198,81 dinar,
- privredni subjekti sa malim količinama otpada po m2 prostora: 33,47 dinara,
- privredni subjekti sa srednjom količinom otpada: 36,16 dinara; sa velikom količinom otpada: 39,90 dinara,
- javna preduzeća: 13,95 dinara.
- cena komunalnih usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada za domaćinstva koja se smatraju socijalnim slučajem po članu domaćinstva ostaje nepromenjena i iznosi 150,12 dinara.

U okviru 57. sednice Opštinskog veća bilo je reči i o raspisivanju novog javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej, a koje se tiču solarnih panela i cirkulacionih pumpi.

Takođe usvojen je predlog odluke o usvajanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej za tekuću godinu, kao i predlog Rešenja o utvrđivanju cena obroka koji se pripremaju u Domu za odrasla i starija lica „Sveti Vasilije Ostroški - Čudotvorac“ u Novom Bečeju, uz povećanje za 50 dinara.