U četvrtak, 26. decembra, u svečanoj sali opštine Novi Bečej, potpisan je lokalni sporazum o saradnji protiv nasilja i trgovine ljudima. 

 

Ovaj sporazum došao je posle istraživanja sprovedenog u julu i avgustu ove godine koje je sprovelo Udruženje Roma Novi Bečej u okviru projekta „U pravcu poboljšanja lične sigurnosti Romkinja u opštini Novi Bečej“, a čiji su rezultati nedavno i prezentovani.  Govoreći o ovim temama, Danica Jovanović, predsednica Udruženja Roma, rekla je: „Jedna od aktivnost koja je predhodila ovom potpisivanju sporazuma jeste istraživanje koje je sprovedeno u Novom Bečeju i te rezultate smo isto prezentovali danas i veoma sam zadovoljna što smo danas potpisali ovaj specifičan sporazum koji obavezuje institucije da se intenzivnije, bolje i jače bore protiv nasilja nad ženama, diskriminacije, rasizma i trgovine ljudima, a što je nama jako važno kada je romska populacija u pitanju. Uključene su sve škole, tužilaštvo, lokalna samouprava, Centar za socijalni rad, lokalni romski mehanizmi, a to su svakako medijatori, lokalna koordinatorka, asistenti u nastavi, dakle, apsolutno svi relevantni činioci koji se bave decom, ljudskim životima ovde, u Novom Bečeju. Sve institucije su potpisnici“.

Pomenuto istraživanje „Sigurnije zajedno“ podržala je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) kroz Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji, a sporazum i projekat „Lokalno protiv nasilja i trgovine ljudima“ realizovan u saradnji sa ASTROM, nevladinom organizacijom posvećenom iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima i eksploatacije, kao i pružanju podrške u potrazi za nestalom decom.