Svečanim programom, u četvrtak 5. decembra u galeriji „Selo“ Doma kulture opštine Novi Bečej, opštinska organizacija invalida rada obeležila je Mađunarodni dan osoba sa invaliditetom. 

 

Okupljenima je rezultate rada u minulom periodu, ali i planove za budućnost predstavio predsednik udruženja, Vojislav Lukačev, koji istakao i da je ovo udruženje specifično, pre svega, po tome što mnogo truda ulaže u savremena sredstva komunikacije, pa tako ima sajt, digitalnu kancelariju, ali i elektronsko poslovanje. On je iskoristio priliku i da naglasi da su osobe sa invaliditetom bitan element društva, a ne njegov teret: „Položaj invalida rada danas se popravlja jer oni koji nisu invalidi shvataju da i invalidi mogu da doprinesu na razne načine, u skladu sa svojim mogućnostima, životu i radu ovog društva. Ako ne mogu brzo da trče, mogu možda brzo da misle, mogu da daju dobre ideje. Želimo samo da se invalidi ravnopravno uključe u životi i rad društva i da otklonimo što je više moguće prepreka kako bi mogli slobodno da iznesu svoje ideje, da ih pretoče u stvarnost i da se vidi da su i oni deo ovog društva. Dakle, ne teret, nego da oni grade ovo društvo zajedno sa svim ostalim građanima

Svečanom obeležavanju Dana osoba sa invaliditetom, prisustvovao je i predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović, koji je naglasio da lokalna samouprava vodi računa o osobama sa invaliditetom, ali da to ne treba da bude sporadično, dodelom sredstava jednom godišnje već da osobe sa invaliditetom moraju biti integralni deo društvene zajednice. „Nekako smo se, ljudski da kažem, odrodili jedni od drugih. Komšije od komšija, prijatelji od prijatelja i negde se gubi ta komunikacija. Kada sam postao predsednik opštine, shvatio sam da mnogi shvataju opštinu kao neprijateljsku teritoriju, a budžet kao nečiji tamo koji predsednik troši. Moramo integrisati sistem ponovo, kao što je nekad bilo. Svi smo oslonjeni jedni na druge. Ne samo finansijski, treba i ljudski da se oslanjamo jedni na druge jer zavisimo jedni od drugih i tu je negde ideja uključenja opštine u aktivnosti Udruženja“, rekao je Maksimović.