Od nedelje, 1. decembra, do utorka, 3. decembra, u galeriji „Selo“ Doma kulture opštine Novi Bečej, održana je kratka serija predavanja na temu interneta i teorija zavere, odnosno, toga kako se jedno sredstvo za informisanje, zabavu, ali i edukaciju kao što je internet može  zloupotrebiti i dovesti do štetnih, a, ponekad, i opasnih posledica.

 

U tri dana predavanja, obrađene su teme od uzroka i posledica nastajanja teorija zavera, preko njihove anatomije, pa, sve do teorija zavera i kraja sveta, a predavač je bio Jožef Šipoš, diplomirani teolog. On je ovom prilikom podsetio na to da teorije zavere nisu nikakva novina, već da postoje otkad postoji i ljudsko društvo: „Teorije zavere nisu ništa novo. One su postojale u rimskom dobu, u srednjem veku i prilično su izgubile na svojoj snazi tokom XVI i XVII veka. Međutim, kako je zapadna dekadencija postajala sve jača i jača, tako su se pojavile i teorije zavere kao posledica. Neophodno je da ovaj problem prikažemo u svom pravom svetlu. Nažalost i na našem području postoje mnogi koji veruju u teorije zavere. Važno je naglasiti da teorije zavere predstavljaju besmislice, nisu zasnovane na naučnim dokazima i dokazi koji se pružaju u njihovu korist nisu dovoljni ili su selektivno prikazani“.

On je istakao i da želja za radoznalošću koja vodi pojedinca ka teorijama zavera nije plod nedostatka obrazovanja, ali da se iz izloženosti takvim teorijama lako i brzo može doći do stanja straha, pa i mržnje prema onima koji su označeni kao vinovnici negativnih pojava kroz te teorije.