Opština Novi Bečej započela je podelu paketa pomoći svim penzionerima sa teritorije opštine čija penzija ne prelazi 30.000 dinara. Podela paketa najpre će se vršiti u Bočaru, Kumanu i Novom Miloševu, nakon čega će uslediti i u Novom Bečeju.

Podsećamo, pakete dobijaju penzioneri čija penzija ne prelazi 30.000 dinara, kao i invalidski penzioneri.