Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja i mera Vlade RS, predsednik opštine Novi Bečej je 6. aprila doneo Odluku o izmenama i dopunama Odluke o neophodnim merama bezbednosti i zaštiti stanovništva i materijalnih dobara.

 

ODLUKA

 

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:
- od ponedeljka do petka od 07.00 do 15.00 časova;
- subota: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 12.00 časova;
- nedelja neradan dan;
- Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.