Sa početkom širenja virusa Covid-19 u Evropi, porastao je i broj zaposlenih koji rade od kuće. Škole i univerziteti su zatvoreni i predavanja se organizuju preko interneta, što zahteva povećano korišćenje elektronskih komunikacionih usluga, a samim tim utiče i na povećanje telekomunikacionog saobraćaja.

 

Sve ovo je uticalo na porast Internet saobraćaja, a na osnovu iskustva evropskih zemalja može se u narednom periodu očekivati porast telekomunikacionog saobraćaja i u Republici Srbiji. 

Preporuka je da se tokom radnog vremena, kada je intenzivan rad od kuće, smanji korišćenje aplikacija i usluga koji zahtevaju velike protoke, kao što je video striming. Takođe je potrebno izbegavati slanje većih dokumenata u prilozima mail-ova (bolje je navoditi linkove ka istim ako je moguće), izbegavati online igrice u ovom periodu i sve druge aplikacije koje zahtevaju veliki protok podataka.

U ovom periodu je od izuzetne važnosti da Internet bude dostupan što većem broju korisnika i zato je potrebno odgovorno postupanje svih. U suprotnom, ukoliko dođe do preopterećenja mreže može se dogoditi da operatori ne mogu da garantuju odgovarajući kvaltet za neke od aplikacija (pre svega zabavni video sadržaji).

Operatori elektronskih komunikacija ulažu napore na obezbede normalno funkcionisanje fiksnih i mobilnih komunikacionih mreža i da obezbede potrebne kapacitete u ovom periodu. Osim operatora elektronskih komunikacija i korisnici svojim ponašanjem „na mreži“ mogu da pomognu da se eventualna preopterećenja mrežnih kapaciteta izbegnu i posledice ublaže.