U opštini Novi Bečej nedavno je osnovana Komisija za sprečavanje šumske štete koja broji četiri člana, a u saradnji sa policijskom službom, kao i Centrom za socijalni rad, ima za cilj da spreči nelegalno sečenje šuma na teritoriji cele opštine.

Kako je rekao predsednik Komisije za sprečavanje šumske štete, Željko Ostojić, Komisija ovih dana ima dosta posla na terenu, naročito na Bisernom ostrvu: „U saradnji sa policijom uspeli smo da zaplenimo više od deset kubika drva, koji će se dalje u saradnji sa Centrom za socijalni rad deliti socijalno ugroženom stanovništvu. Obilazimo čitavu teritoriju opštine Novi Bečej, a na teren izlazimo i po prijavi građana. Naše je da utvrdimo štetu i da pozovemo policiju koja dalje procesuira slučaje nelegalne seče šuma.“

Kada zima stegne, a javi se nedostatak ogrevnog goriva, što je slučaj i ove zime koja mnogim domaćinstvima izaziva dodatne troškove, neretko se dešava da građani kao dopunu u grejanju svojih domova koriste bagrenac koji u Novom Bečeju, najčešće seku u ataru Ljutova. Kako nam je objasnio Željko Ostojić, građani to mogu i dalje činiti, ali moraju izvaditi dozvolu, odnosno potvrdu u Mesnoj zajednici Novi Bečej.


Danilo Gurjanov
Odnosi sa javnošću opštine Novi Bečej