U petak, 13. septembra, veće opštine Novi Bečej održalo je 108. sednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu pred većnicima se našlo devetnaest tačaka, a većina je bila usko vezana za budžet. Naime, u planu je rebalans budžeta lokalne samouprave čiji predlog je bio prvi na dnevnom redu.

 

Predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović, istakao je da je rebalans trebalo uraditi još pre dva meseca, ali se čekalo zbog traženja rešenja za dugove Doma zdravlja. Kako kaže, taj problem još nije rešen, ali se sa rebalansom ne može više čekati. „Neke stvari nismo mogli da predvidimo za 2019 godinu kao što je rekonstrukcija ulica u Kumanu. Mi smo za taj projekat konkurisali 2018. godine u februaru, a sredstva su nam odobrena 2019 tako da nismo ni planirali da smo prošli na tom projektu, a jesmo. Mi jesmo imali sredstva za asfaltiranje koja su bila predviđena zajedno sa Upravom za kapitalna ulaganja Vlade AP Vojvodine. Međutim, sad za to nemamo. Dobili smo sredstva i od njih, ali nemamo za naše učešće i zato neke stvari moraju da se promene u budžetu. Radi se o investicionom delu, što je najvažnije od svega. Ne radi se o potrošnji već o infrastrukturnim investicijama. O izgradnji kanalizacije, našem učešću u Hertelendiju, učešću u rekonstrukciji Doma zdravlja koja nas očekuje u ukupnoj vrednosti većoj od četiri miliona evra što će finansirati Kancelarija za javna ulaganja, ali ima i određene troškove koje će budžet opštine snositi“, rekao je predsednik Maksimović. Kao jedan od primera tih troškova, on je naveo grejanje u Domu zdravlja čiju rekonstrukciju neće finansirati Kancelarija.
I korisnici budžeta su danas iznosili predloge izmena finansijskih planova u skladu sa predstojećim rebalansom, a date su saglasnosti i na program manifestacije „Dani Laze Telečkog“ i festivala „Ričaj“.
O rebalansu će odlučivati skupština opštine Novi Bečej na sednici koja će biti održana po isteku roka za javnu raspravu o rebalansu.