Na danas održanoj sednici veća opštine Novi Bečej, među tačkama o kojima se raspravljalo, posebno se izdvojila ona koja je vezana za usklađivanje načina obračuna i iznosa cena naknada za korišćenje površina u javnoj svojini opštine.

Prema dosadašnjem rešenju, obračunavao se mesečni zakup, a u skladu sa novim zakonskim rešenjima, u buduće će se obračunavati visina dnevne naknade na osnovu koje će se utvrđivati mesečni iznos. S tim u vezi, Veće je danas donelo odluku o organizovanju javne rasprave o ovom pitanju, a kako ističe predsednik opštine, Saša Maksimović, ove tehničke izmene ne bi trebalo da rezultiraju posebnim opterećenjem za obveznike: “S obzirom na to da je došlo do promene zakonske regulative, opština je bila dužna da promeni odluku o naknadama za javne površine. Opštinsko veće je donelo odluku da to ide na javnu raspravu, te će ona biti organizovana u narednim danima u prostorijama opštine. Zatim, ta ista odluka ide i na sednicu Skupštine opštine Novi Bečej. Dakle, neće biti nekih drastičnih promena s obzirom na to da smo poslednji cenovnik o javnim površinama doneli 2010. godine. Doći će do određenog povećanja, između jedan i deset posto, zavisi od površine, ali ništa drastično. Naravno, posle devet godina red je ne samo da se upodobi ova odluka nego da se i cenovnik prilagodi”.  

Osim odluke o ovoj javnoj raspravi, Veće je donelo odluku i organizovanju javne rasprave o izmeni Prostornog plana opštine koji je usvojen 2012. godine, ali, prema preporuci pokrajinskog sekretarijata nadležnog za pitanja urbanizma, on mora da se izmeni i usaglasi sa aktuelnim pravnim rešenjima. 

Maksimović je potvrdio i da je opštinsko veće donelo odluku i da se pruži podrška ekonomsko-finansijskim podsticajima zemljoradničkim zadrugama. “U skladu sa zakonom o zadrugama, opština je u mogućnosti da pruži podršku ekonomsko-finansijskim podsticajima za zamljoradničke zadruge, te je danas donesena odluka kojom su podržane ZZ “Novo Miloševo” i ZZ “Rajić agrar”. Svako ko ima nameru da učestvuje na republičkim konkursima može da dobije podršku i lokalne samouprave, naravno, ukoliko ispunjava uslove i sve ono što je zakonom potrebno”, rekao je prvi čovek opštine Novi Bečej.

Takođe, Veće je odlučilo da će se i ove godine podržati manifestacija “Zalazak u svitanju” koju tradicionalno organizuje muzej “Žeravica” u Novom Miloševu.