U sredu, 22. maja, održana je 99. sednica veća Opštine Novi Bečej.

Većnici su odlučivali o ukupno šest tačaka dnevnog reda, a kao najbitnija izdvojila se ona koja je vezana za raspolaganje tekućom budžetskom rezervom. Naime, odlučeno je da će se iz sredstava rezerva izdvojiti suma od milion dinara koja će biti prebačena Centru za socijalni rad za potrebe jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale na objektima posle nedavnih obilnih padavina. Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej, istakao je i da je istom odlukom predviđeno formiranje komisije koja će utvrditi obim nastale štete. “Komisiju će činiti predstavnici lokalne samouprave i Centra za socijalni rad, a to je, konkretno, vezano za enormnu količinu padavina od pre dva dana. S obzirom na to da je, negde,  između 20 i 25 litara kiše palo za nekih 10 ili 15 minuta ni jedan sistem to nije mogao da primi, ni atmosferska ni fekalna kanalizacija i došlo je do određenih izlivanja gde su ljudima bili ugroženi stambeni objekti. Ovde ne govorimo o kotarkama, svinjcima, garažama i drugim pomoćnim objektima, radi se o ugroženom stanovništvu u smislu ugrožavanja njihovog stambenog prostor. Ja pozivam i ovom prilikom sve one, koji su imali izlivanje vode, odnosno, kišnice u stambeni objekat, a to mogu da dokumentuju i fotografijama, da se obrate lokalnoj samoupravi, pomoćniku predsednika opštine, Milanu Stojšinu i komisija će utvrditi stanje, a lokalna samouprava će pokušati koliko god je to moguće da izađe građanima u susret” rekao je Maksimović dodavši i da su predstavnici lokalne samouprave bili već te noći na terenu, da je uočena šteta na četiri kuće i pozvao sve kojima je voda tada prodrla u kuću i koji to mogu da dokumentuju da se jave u opštinu Novi Bečej kako bi im se pomoglo.