U četvrtak, 28. februara, Veće opštine Novi Bečej održalo je svoju 89. sednicu u ovom sazivu.

Na dnevnom redu našlo se više od dvadeset tačaka, a jedna od najznačajnijih jeste ona koja se ticala dvorca Hertelendi u Bočaru koji je već duže vreme u fokusu javnosti. Naime, na današnjoj sednici Veća usvojena je odluka omreži ustanova za decu, odnosno dečjih odmarališta čiji će deo biti i odmaralište “Hertelendi”. Optimističan u pogledu Hertelendija je i Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opštine Novi Bečej, koji je ovom prilikom rekao: “Paralelno sa građevinskim radovima želimo da uradimo i administrativno i tehničke poslove kako bismo spremni ušli proces otvaranja dečjeg odmarališta. Urađen je elaborat, a pre toga i idejni, odnosno, izvođački glavni projekat, kao i plan održivosti jednog ovako velikog projekta. Zaista će to biti sjajna stvar za opštinu Novi Bečej, pre svega, za Bočar, ali će menadžment imati izuzetno veliku obavezu i odgovornost da funkcionisanje odmarališta bude isplativo i da ne bude na teret budžetskih korisnika”.

Pored ove odluke, usvojen je i predlog dopunske odluke o stipendiranju studenata kojom će se proširiti broj studenata obuhvaćenih opštinskim programom stipendiranja o čemu je Svilengaćin rekao: “Radi se o našoj želji da ono što smo najavili na prošlom Veću, dakle, da proširimo broj studenata koji će dobiti stipendije. Pošto smo i prošle godine opredelili 55 stipendija, želimo i ove školske godine isti broj da podelimo. Znamo koliko je skupo studiranje i koliko je ova pomoć roditeljima značajna, a i koliko to znači i našim studentima, da ipak malo komotnije provedu studentske dane. Izglasani su novi kriterijumi, biće stavljeni pred Skupštinu opštine, pa će studenti videti pravila konkursa i ko uspe da ih ispuni dobiće priliku da konkuriše

Ovom prilikom, opštinsko veće je donelo i odluku o pristupanju fondaciji “Ranko Žeravica” u svojstvu suosnivača što je, kako kaže Svilengaćin, motivisano željom da se unapredi rad ove fondacije, ali i da on teče u skladu sa zakonom: “Opština se pridružuje ovoj fondaciji, pre svega, zbog potrebe da konkurišemo i da dobijemo sredstva sa viših nivoa vlasti kako bi fondacija mogla svoje ideje i projekte da realizuje. Želimo da upotreba javnih sredstava bude u skladu sa Zakonom, a da bi se to desilo moramo da budemo suosnivači, dakle, da budemo deo te fondacije i da u tom idealnom iznosu od pedeset procenata i svojina bude javna s obzirom da će se javni novac u nju ulagati

Zamenik predsednika opštine osvrnuo se i na nedavno renoviranu kuglanu koja je od danas, i zvanično, pod starateljstvom sportsko-rekreativnog centra “Jedinstvo”. “Možemo da se pohvalimo da imamo najmoderniju kuglanu u Srbiji koja će biti na ponos i na interes građana koji ovde žive. Mnogi sportski objekti, kuglana na prvom mestu, ali i svi stadioni trenutno se održavaju ad hoc, najčešće su na teretu klubova. Kuglana je prva koja je dodeljena Sportsko-rekreativnom centru “Jedinsto“ na održavanje i staranje, pa samim tim i na ubiranje budućih prihoda. Svakako da je održavanje značajna stavka u svakom sportskom objektu. Želimo da kuglana građanima bude što bliža, da mimo termina Kuglaškog kluba i ostali građani Novog Bečeja mogu da je koriste”