Kako je objavljeno na sajtu opštine Novi Bečej, javni poziv licima zainteresovanim da koriste javne površine za vreme “Gospojine” od 23. do 25. avgusta ove godine za svrhe postavljanja štandova sa hranom i pićem, odnosno, luna parkova, otvoren je do 6. avgusta (utorak) do 11 časova.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama lično ili na adresu Opština Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej sa naznakom “JAVNI POZIV – „GOSPOJINA 2019“, “ponuda za korišćenje mesta  broj ---“.

Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred komisijom, 06. avgusta 2019. godine u sali za venčanja u zgradi opštinske uprave Novi Bečej (Žarka Zrenjanina 8, Novi Bečej) sa početkom u 12.00 časova.

Za slučaj da više ponuđača da identičnu cenu koja se smatra najvišom, prihvata se ponuda koja je stigla ranije.

Takođe, cene navedene u javnom pozivu smatraće se najnižim, pa će se sve niže ponuđene cene smatrati neprihvatljivim.

Preciznije propozicije, tekst javnog poziva u kome se nalaze sve početne cene i potpun spisak mesta koja se izdaju, kao i sva potrebna dokumentacija, mogu se naći na sajtu opštine Novi Bečej OVDE