Na osnovu dopisa dobijenog od JP "Srbijagas“, JP "Komunalac" Novi Bečej obaveštava građane da su prema planu održavanja gasovodnog sistema za 2017. godinu, planirani radovi na gasovodu RG-01-12/1, preko koga se snabdevaju kupci u Novom Bečeju.


Radovi su planirani u utorak i sredu 28. i 29.marta 2017. godine i iziskuju prekid isporuke gasa za naseljeno mesto Novi Bečej od 08:00 časova (28.mart) do 20:00 časova (29.mart).
Nakon završetka radova usledila bi redovna isporuka gasa.