Savet za populacionu politiku opštine Novi Bečej sprovodi niz aktivnosti predviđenih projektom koji podržava Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku o čemu je naš portal pisao OVDE i OVDE, a na red su došle i radionice namenjene učenicima osnovnih škola čija tema je reproduktivno zdravlje.

 

Edukacije su započele u osnovnoj školi “Miloje Čiplić”, a sprovodiće se u svim osnovnim školama opštine Novi Bečej. Ivana Dobožanov, koordinator Kancelarije za mlade koja sprovodi ove edukacije, rekla je ovom prilikom: “Ova oblast podrazumeva više tema, od čega su vrlo značajne teme kao što su preuranjena seksualna aktivnost kod mladih i rizična ponašanja poput konzumiranja narkotika, alkohola i cigareta. Pored ovih tema bavimo se i promocijom reproduktivnog zdravlja, što je i cilj samih edukacija. Edukacije smo započeli juče u Osnovnoj školi „Miloje Čiplić“, a obuhvatićemo i ostale škole na teritoriji opštine Novi Bečej. Na ovaj način ćemo edukovati vršnjačke edukatore da sami sprovode ovakav vid radionica i edukacija među svojim vršnjacima. Sedmi i osmi razred zapravo predstavlja period, odnosno uzras kada bi maldi trebalo da čuju o ovim temama jer adolescenti u tom uzrastu imaju dostupne informacije, ali su one u najvećem broju slučajeva vrlo nepotpune i netačne. Upravo je to i poenta, da bismo na neki način prevenirali  rizično ponašanje kod mladih

Zadovoljna radom na edukovanju svojih vršnjaka je i Nikoleta Martinović, učenica sedmog razreda osnovne škole “Josif Marinković” koja se bavi ovom tematikom. Kako kaže, u početku bude smeha i neozbiljnosti, ali, njeni vršnjaci brzo prihvataju značaj razgovora o ovim temama. “Ovo je period u kojem bi trebalo dosta toga da se priča, jer su sedmi i osmi razred prilično kritični kada je reč o ovoj temi. Moji vršnjaci se obično prvo smeju, ali kasnije kada shvate da je to sve ozbiljno, onda se i sami uozbilje i krenu normalno da pričaju. Ovo jeste dobar način da se upute u ono što su prave činjenice o nekim temama i dobro je što se s ovim krenulo u školama, zaista je super” rekla je Martinović.