Opština Novi Bečej nastavlja politiku pomoći parovima koji imaju poteškoća sa dobijanjem potomstva. Tako je i ove godine raspisan konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje u iznosu do 200.000 dinara po paru koji konkuriše.

 

Da bi se moglo prijaviti na ovaj konkurs neophodno je da zainteresovani parovi imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji opštine bar godinu dana pre podnošenja zahteva za četvrti pokušaj. Dodatni uslovi, prema tekstu konkursa su: da par ispunjava kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju, da je par, po odluci Komisije za vantelesnu oplodnju, bio uključen u postupak vantelesne oplodnje u prethodna tri pokušaja, ili da par ne ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje, u pogledu broja pokušaja vantelesne oplodnje, pola ili godina starosti ženskog partnera, kao i da žena, u momentu podnošenja zahteva, nije navršila 45. godina života.

Prijava na javni poziv podnosi se na pisarnici Opštinske uprave, uz prateću dokumentaciju, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom “N/R predsedniku - Zahtev za finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju”.

Kontakt osoba je Ivana Dobožanov, sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 023/772-320, a pun tekst konkursa i spisak potrebne dokumentacije može se pronaći OVDE