U sredu, 17. jula, skupština opštine Novi Bečej održala je svoju 31. sednicu.

Na jednoj od najkraćih sednica u ovom sazivu, u nešto malo više od dvadeset minuta, govorilo se o šest tačaka dnevnog reda, uglavnom, tehničkog karaktera dok je veću pažnju dvadeset jednog odbornika koliko ih je prisustvovalo sednici, privukla tačka posvećena izmenama i dopunama finansijskog plana javnog preduzeća “Komunalac”.

Naime, kako je već bilo reči prošle nedelje, na sednici opštinskog veća, ovom javnom preduzeću bi uskoro trebalo da bude povereno održavanje atarskih puteva, a za potrebe tih poslova nabaviće novi traktor koji će platiti sredstvima kredita. O čemu je tačno reč, objasnio je Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej: “Opština ima 5,5 miliona dinara za održavanje atarskih puteva u budžetu, međutim, i u nekom prethodnom periodu to je bilo problematično. Kada date to nekom privatniku da li dođe do malverzacija, da li ne dođe do malverzacija, u svakom slučaju, dođe do priča o malverzacijama, a taj posao nikad nije bio odrađen kako treba. U tom smislu, najbolje je da komunalno preduzeće kupi traktor veće konjaže koji će se koristiti za održavanje atarskih puteva, a to im vozilo ostaje i za zimsku službu. Zašto na kredit? Zato što mi ne možemo prebaciti sredstva budžeta da se to kupi, možemo da platimo radove, ali ne i kupovinu mašine. Zato ćemo ići ukrug: oni će dići kredit, a opština će to plaćati kroz održavanje atarskih puteva”. Maksimović je istakao i da će taj traktor biti opremljen i sondama za kontrolu potrošnje goriva i GPS sistemom kako bi mogućnst zloupotreba bila svedena na minimum. On je najavio i da bi već na sledećoj sednici skupštine mogla biti doneta odluka o poveravanju poslova održavanja atarskih puteva JP “Komunalac”.

 

Osim ovoga, skupština opštine danas je odlučivala i privremenom korišćenju prostora za vreme “Velikogospojinskih dana”, izmenjena je i dopunjena odluka o poslovnom prostoru, a doneta je i odluka o osnivanju saveta za međunacionalne odnose opštine Novi Bečej. U vezi sa osnivanjem saveta, Saša Maksimović je rekao da je u pitanju upodobljavanje postojećeg stanja sa zakonom, budući da ovaj savet već postoji, ali je prema ranije važećem rešenju bilo moguće da ga čine odbornici skupštine, a od sada će se članovi saveta birati putem konkursa.