BisernoPoslanici Skupštine AP Vojvodine na poslednjem zasedanju su usvojili pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“, koji se od 1997. godine nalazi na listi međunarodno značajnih područja za ptice.

Ovaj prirodni dragulj prostire se na područjima opština Bečej, Novi Bečej i Žabalj i obuhvata parcele upisane u katastarske opštine Bečej, Bačko Gradište, Novi Bečej i Čurug. Ukupna površina parka prirode iznosi nešto više od 959 hektara, od čega je najveći deo u državnom vlasništvu.

Na prostoru Parka prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“ uspostavljen je režim zaštite drugog i trećeg stepena. Režim zaštite drugog stepena obuhvata 38,93 odsto zaštićene površine i više lokaliteta, među kojima su i slatinska staništa istočno uz ribnjak „Bečej“, tršćake preko 20 metara debljine duž čitave akvatorije mrtvaje Stare Tise, značajne za mrest ribe i gnežđenje ptica, kao i tri staništa larvi tiskog cveta u obalskom delu Tise.

Režim zaštite trećeg stepena obuhvata 61,07 odsto zaštićene površine odnosno plantaže evroameričkih topola na području nebranjenog dela Tise, korito Stare Tise s tršćacima, te lokalitet Bereg na levoj obali Tise.

Kako je navedeno u pokrajinskoj skupštinskoj odluci, Park prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“ stavlja se pod zaštitu radi ostvarivanja ciljeva zaštite vodenih, barskih, livadskih i slatinskih staništa značajnih za zaštitu na nacionalnom i međunarodnom nivou, očuvanja njihovih ekoloških karakteristika, kao i radi očuvanja biodiverziteta specifičnog za panonski biogeografski region. Cilj je i zaštita najvećeg meandra reke Tise u Srbiji na kome, zbog položaja i specifičnih ekoloških karakteristika, egzistira veliki diverzitet biljnih i životinjskih vrsta, kao i očuvanje strogo zaštićenih vrsta flore i faune.

Odlukom o zaštiti, na području ovog parka prirode zabranjuju se radovi i aktivnosti koje mogu imati nepovoljan uticaj na geomorfološke, hidrološke i pedološke karakteristike, živi svet, životnu sredinu, ekološki integritet i estetska obeležja predela, osim za aktivnosti vodoprivrede u skladu s ciljevima zaštite prirode. Zabranjuje se i privredni ribolov, unošenje invazivnih biljnih i životinjskih vrsta i obnova i širenje zasada invazivnih drvenastih vrsta, neplansko sakupljanje i uništavanje divljih vrsta, paljenje trske i pošumljavanje bara, livada i pašnjaka.

Takođe, nije dozvoljena seča starih reprezentativnih jedinki autohtonih vrsta drveća, neplanska seča i oštećivanje šumskog drveća, hemijsko tretiranje odraslih komaraca u periodu rojenja tiskog cveta, otvaranje deponija, skladištenje opasnih materija i ograđivanje prostora.

Park prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“ poveren je na upravljanje Javnom preduzeću za komunalne delatnosti „Komunalac“ iz Bečeja.

Predloženi upravljač u potpunosti ispunjava propisane uslove, raspolaže respektivnim iskustvima na poslovima očuvanja i prezentacije prirodnih vrednosti i može stalno biti prisutan na zaštićenom području i njegovoj okolini, s obzirom na osnovnu delatnost kojom se bavi i imovinu koju poseduje“, navodi se u odluci.


NAJPOPULARNIJE BEČEJ

Posao za dva radnika u Beč…

Posao za dva radnika u Bečejprometu. ...

septembar 15, 2023

Berba grožđa u muzeju Gla…

Prvi dan jeseni dočekan je tradicionalnom ...

septembar 25, 2023

Posao za molera

Posao za molera. ...

septembar 25, 2023

Posao za spremačicu

Posao za spremačicu ...

septembar 25, 2023

Posao za pomoćnog radnika

Posao za pomoćnog radnika ...

septembar 13, 2023

Novi Bečej: Javni poziv za…

Na 78. sednici Opštinskog veća opštine N...

septembar 13, 2023

Komemoracija u znak sećanj…

Polaganjem venaca na spomen ploču nekadaš...

septembar 14, 2023

Posao za elektrotehničara

Posao za elektrotehničara. ...

septembar 15, 2023

NAJNOVIJE

Posao za spremačicu ...

Posao za molera. ...

Prvi dan jeseni dočekan je tradicionalnom manifestacijo...

Posao za dva radnika u Bečejprometu. ...

Posao za elektrotehničara. ...

Polaganjem venaca na spomen ploču nekadašnje sinagoge ...

NAJČITANIJE

Posao za dva radnika u Bečejprometu. ...

Prvi dan jeseni dočekan je tradicionalnom manifestacijo...

Posao za molera. ...

Posao za spremačicu ...

Posao za pomoćnog radnika ...

Na 78. sednici Opštinskog veća opštine Novi Bečej, u...

FLICKR

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Prihvati
Otkaži
Shopify.com
Prihvati
Otkaži
Unknown
Unknown
Prihvati
Otkaži